Celkem 48 procent lidí cítí podle průzkumu k investování obavy a nedůvěru. Češky (55 procent) jsou na tom o něco hůře, než jejich mužské protějšky (41 procent) a vnímají investice jako nástroj, který v nich vyvolává záporné asociace, nedůvěru, obavy i neznalost. Muži (60 procent) v nich vidí spíše příležitost nebo dokonce nutnost.

V tom se shodují s pocity mladých lidí. Téměř 40 procent respondentů ve věku 25 až 34 let považuje investice rovněž za příležitost, zároveň ale cítí nejvíce ze všech věkových skupin nejistotu z neznalosti (26 procent). S přibývajícím věkem se pak nedůvěra Čechů k tomuto finančnímu nástroji zvyšuje. Z lidí mezi 55 a 60 lety jej oceňuje jako šanci jen každý třetí.

Nedostatek informací

Příčina nedůvěry a obav se z velké části ukrývá v nedostatku informací. Informovanost Čechů o investicích je nízká, informovaný versus neinformovaný člověk vyšel v poměru 1:1. Hůře jsou na tom ženy. Přitom právě ony by se měly o dostatek peněz na stáří zajímat více než muži. Podle statistik se dožívají vyššího průměrného věku a v penzi, odkázané na starobní důchod a vlastní prostředky, stráví více let.

Vyberte si nejlepší pojištění díky srovnání životního pojištění.

Velká část lidí například neuměla správně odpověď na dotaz, co znamená tzv. diverzifikace portfolia (rozložení investic podle jejich rizikovosti a výnosnosti). Dobře odpovědělo jen 44 procent Čechů. Problémy naopak většině respondentů nedělala otázka zaměřující se na situaci, kdy se vyplatí investovat do podílových fondů. Správnou odpověď zvolilo 58 procent lidí.

Rozhodování

Podílové fondy se ale velké oblibě netěší. Každý druhý Čech je při rozhodování mezi investicí do státních dluhopisů nebo nemovitosti určené na pronájem považuje za nejvíce rizikové. Jen pětina respondentů se obávala investice do nemovitosti pro pronájem a 14 procent nákupu státních dluhopisů. Nákup investiční nemovitosti se přitom nemusí vyplatit. Je třeba vynaložit velkou sumu peněz a není jisté, že pronájem bude výnosný.

„Současné výkyvy na světových burzách důvěru zrovna neposilují, ale výkyvy zkrátka k investování patří. Kdosi s nadsázkou prohlásil, že akciový trh je jediné místo, kde všichni utíkají k východu, když začnou slevy. Při spoření na penzi za 20 či 30 let by klienta krátkodobé kolísání nemělo pálit," uzavřel investiční analytik Partners Aleš Tůma.