Co se dá využít doma, nemusí skončit na skládce, řekli si v obci Braňany. Její samospráva začne letos zdarma půjčovat obyvatelům kompostéry o objemu 1190 litrů. Podmínkou je uzavření smlouvy o výpůjčce a umístění kompostéru na svém pozemku nebo na jiném se souhlasem vlastníka. Obec už přijímá písemné žádosti. Podle pořadníku bude moci uspokojit až sto domácností, kompostéry jim objedná na podzim.

„Snížíme náklady na svoz komunálního odpadu,“ řekl starosta Petr Škanta. Braňany šly v ekologickém chování ještě dál. Díky krajské dotaci objednaly obecní štěpkovač a hodlají pořídit i větší kontejnery na bioodpad. Štěpkovač pomůže obci a obyvatelům zbavit se odpadní dřevní hmoty, například popadaných větví, a získaná štěpka poslouží ke hnojení zelených ploch. „Sami si uděláme humus,“ uvedl starosta. Nové projekty navazují na svoz posekané trávy, kterou odváží obecní avie.

O kompostéry dlouho usiloval Litvínov. Po neúspěšné žádosti o státní dotaci nakonec získal podporu Ústeckého kraje, který městu poskytl půl milionu korun. Radnice k nim přidala 900 tisíc a koupí pět set domácích kompostérů, které zdarma zapůjčí litvínovským žadatelům, jako to udělají v Braňanech.

„Kompostéry jsou určeny hlavně pro rodinné domy a zahrádkářské oblasti. Mezi další uživatele budou patřit i základní a mateřské školy a případně několik dalších organizací města,“ uvedl litvínovský místostarosta Milan Šťovíček. Koncem června městský úřad evidoval prvních zhruba 150 žádostí o kompostér.

Kompostováním biologicky rozložitelných rostlinných zbytků bude město předcházet vzniku odpadu, který by jinak skončil na skládce, kde rozkladem vytváří plyn s obsahem nežádoucího metanu. V roce 2020 by mělo mezi běžným smetím končit až o dvě třetiny méně rostlinných zbytků než v 90. letech.

Do kompostéru patří například posekaná tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové výluhy, pecky a piliny. Výsledná organická hmota po vyzrání zlepšuje kvalitu půdy.

Smetí spálí

Tlak na třídění komunálního odpadu se zvyšuje, protože od roku 2024 začne v ČR platit zákaz skládkování. Počítá s tím i projekt na výrobu tepla a elektřiny pro Mostecko ze smetí, které by se mělo po vytřídění spalovat v Komořanech u Mostu. „Projekt spalovny, kde by se směsný komunální odpad energeticky využíval, stále rozvíjíme,“ sdělil nedávno Petr Mareš, technický ředitel komořanské teplárny, u které má propojená sesterská spalovna stát.

Zařízení na likvidaci 150 tisíc tun smetí ročně, první svého druhu v Ústeckém kraji, má stát tři miliardy korun a začít fungovat v roce 2023. S některými městy v kraji existují předběžné dohody o odběru odpadků. Spolupráci podepsaly Most, Kadaň, Chomutov, Bílina, Teplice a také Ústí nad Labem.

Co je kompostKompostér. Ilustrační fotoZdroj: Archiv redakceKompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získané řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky.
Při dostatečné vlhkosti a teplotě jsou organické složky kompostu rozkládány živými organismy, které se živí organickými zbytky. Jsou to především houby, aktinomycety, řasy, kvasinky, bakterie, roztoči, červi, chvostoskoci a mnoho dalších drobných živočichů.
Souběžně s rozkladem se mění struktura a vlastnosti kompostu. Organická hmota se mění na kyprou zeminu. Kompost patří do skupiny statkových hnojiv.
Zdroj: Wikipedia.org