Celkové příjmy obcí, kterých je v ČR 6248, loni činily 279,5 miliardy korun, což je meziroční růst o 6,6 miliardy korun. Celkové výdaje obcí meziročně klesly o 6,3 miliardy na 257,6 miliardy ko­run.

Celkové příjmy krajů loni stouply meziročně o 14,3 miliardy na 160,8 miliardy korun, celkové výdaje vzrostly o 17,3 miliardy na 161,2 miliardy korun. „Z hlediska výsledků jednotlivých krajů převažovalo přebytkové hospodaření, neboť kladné saldo vykázalo celkem devět krajů," uvedlo k tomu MF.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje nově na financování sociálních služeb.

Celkové konsolidované příjmy obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti loni stouply o 23,8 miliardy na 446 miliard korun. Výdaje stouply o 14,4 miliardy na 425,3 miliardy korun. Hospodaření územních rozpočtů tak loni skončilo s přebytkem 20,7 miliardy korun, což je podle MF dosud nejvyšší vykázané kladné saldo hospodaření. „Přebytek však byl tvořen výhradně výsledky obcí, přičemž z více než jedné poloviny se na něm podílel přebytek vykázaný Prahou," uvedlo ministerstvo. Praha loni vykázala přebytek 12,4 miliardy ko­run.