Celkové příjmy obcí, kterých je v ČR celkem 6248, ve čtvrtletí činily 61,9 miliardy korun, což je meziroční růst o 5,6 miliardy korun. Celkové výdaje obcí naopak meziročně klesly o 0,5 miliardy na 46,4 miliardy ko­run.

Celkové příjmy krajů ve čtvrtletí stouply meziročně o 4,5 miliardy na 49,6 miliardy korun, celkové výdaje pak klesly o 2,8 miliardy na 39,9 miliardy korun. „Z hlediska výsledků jednotlivých krajů převažovalo přebytkové hospodaření, neboť kladné saldo vykázalo celkem devět krajů," uvedlo k tomu MF.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje nově na financování sociálních služeb.

Celkové konsolidované příjmy obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v prvním čtvrtletí stouply meziročně o 12,6 miliardy na 116,4 miliardy korun. Výdaje klesly o 3,2 miliardy na 86,4 miliardy korun. Hospodaření územních rozpočtů tak ve čtvrtletí skončilo s přebytkem 30 miliard korun, což je meziroční nárůst o 15,8 miliar­dy korun.