Česká republika se přijetím zákona připojila k řadě dalších zemí Evropské unie, které nezpoplatněné „igelitky“ zakázaly z ekologických důvodů. Od začátku nového roku jsou povinně zpoplatněny všechny plastové odnosné tašky, výjimku představují pouze velmi lehké plastové odnosné tašky o tloušťce stěny do 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodu nebo jsou poskytovány jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že jejich použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami. 

Platí přitom, že obchodníci musí "igelitky“ zpoplatnit nikoli jen symbolicky, ale účtovaná cena musí prokazatelně pokrýt jejich náklady. Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů.

Zák. č. 477/2001 Sb., o obalech:"Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku."

Česká obchodní inspekce, která má také dohlížet na dodržování této povinnosti, chce spotřebitele i podnikatele na novelu raději upozornit dopředu, aby byli řádně informováni. Žádné masivní kontroly zaměřené na nabízení těchto plastových tašek počátkem roku ČOI neplánuje, nicméně v rámci běžných kontrol začnou inspektoři postupně sledovat i dodržování této nové povinnosti.