Zatímco obchvat bude znamenat ochranu minerálních pramenů, čisté ovzduší, klid a bezpečnost chodců pro lázeňské město, řidičům tranzitní dopravy situaci nezkomplikuje. Právě naopak.

„Díky studii, kterou se podařilo realizovat ve spolupráci se Zlínským krajem a za jeho finanční podpory už známe nejvhodnější trasu a mnoho detailů. Zatímco průjezd městem je dlouhý 7,7km, po trase obchvatu ujedou řidiči pouze o 1,6 km více. Protože ale pojedou mimo obec vyšší rychlostí, dokonce časově ušetří cca 20% doby oproti průjezdu městem,“ poznamenal Ležák.

Při průjezdu městem řidiči navíc musí počítat také se zdržením na kruhových objezdech a u častých přechodů pro chodce v centru lázeňského města. Aby obchvat dopravu účelně odklonil, bude páteřní komunikace napojena na jedné straně už od křižovatky u Biskupic.

„Pouze takové řešení bude fungovat. Ze studie vyplývá, že bližší napojení trasy k městu na silnici II/492 řidiče odradí od využívání obchvatu,“ upozornil starosta.

Členové občanského sdružení I pes je město Zlín!, manželé Sýkorovi zaslali petici na ministerstvo vnitra, proti vyhlášce města o omezení volného pohybu psů po Zlíně. Petici podepsalo téměř osm stovek lidí.
"Psí" petici podepsaly ve Zlíně stovky lidí, teď listina míří na ministerstvo

Nové křižovatky

Plánovaná trasa začne z druhé strany napojením na okružní křižovatku nad přehradou. Odtud povede stoupáním směrem k Petrůvce v původní trase silnice II/493 s následným odklonem trasy od Petrůvky.

Ve stoupání bude komunikace rozšířena o stoupací pruhy.

Stavbu bude provázet vznik nových křižovatek „Petrůvka II/493“, „Kladná – Žilín II/496“a „Luhačovice II/496“.

Nově řešeny budou křižovatky „Přehrada“ a „Biskupice“.

„Důležitou úlohou obchvatu je odklonit hlavně tranzitní nákladní dopravu. Právě víc než tisícovka těžkých kamionů projíždějících denně Luhačovicemi značí největší hrozbu pro minerální prameny. Stavba musí být přizpůsobena tomu, aby bez potíží i těžká nákladní auta zvládla vystoupat na hřeben nad Luhačovicemi a nemusela jet přes město. To se týká zejména nového stoupání od Biskupic. Studie prokázala, že při návrhu trasy směrem od Biskupic nepřesáhne podélný sklon cca 10,5%. Vypracovaná územní studie prověřila, že trasu nového obchvatu lze vést za minimálního zásahu do jedinečné přírody v okolí lázeňského města.

Studie vychází také z čerstvého sčítání aut projíždějících Luhačovicemi. Při něm se zjistilo, že lázeňským městem teď projíždí denně 16 tisíc aut, z toho více než tisícovka kamionů.

Zastupitelstvo Zlínského kraje 17.6.2019. Jiří Čunek.
Vedení kraje znovu hlasovat o nemocnici odmítá, na ministerstvo zaslali dopis

Ohlasy  

Vybudování obchvatu Luhačovic si získává stále větší podporu. Níže vyjádření významných představitelů veřejné správy a lázeňství.

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje:
„Obchvat Luhačovic byl naplánován již před mnoha desetiletími a rozhodnutí to bylo velmi moudré, protože lázeňské město, kudy projíždí kamiony, s tak hustou dopravou, tím velmi trpí. Obchvat pomůže Luhačovicím dopravu zklidnit, a stát se skutečným lázeňským městem, s klidným prostředím. Zlínský kraj proto bude i nadále usilovat o realizaci obchvatu Luhačovic a pokračovat v jeho podpoře, aby se stavba mohla uskutečnit co nejdříve.“ 

Zdeněk Třískala, vedoucí Českého inspektorátu lázní a zřídel, Ministerstva zdravotnictví ČR:
„Téma obchvatu vnitřního území lázeňského místa Luhačovic je jedním z klíčových aspektů, jak si zaručit dlouhodobě udržitelný rozvoj lázeňství. Ministerstvo sleduje aktivní kroky města a Český inspektorát lázní je nápomocen při realizaci přípravných kroků. Současná hlavní silnice protíná samotné centrum Luhačovic a v důsledku velkého množství tranzitní dopravy představuje nemalé riziko pro přírodní léčivé zdroje samotné. Budoucnost lázeňského místa je do jisté míry závislá na realizaci takovýchto opatření nadregionálního významu.

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázně Luhačovice, a.s.:
„Při procházce Luhačovicemi by se náhodnému návštěvníkovi lázeňského parku s kolonádou a prameny mohlo zdát, že doprava jeho pobyt v lázních nijak neruší. Zdání ale klame, nedělní procházka není pobytem v lázních, natož léčebným pobytem a lázněmi není zmíněný park. Lázeňským místem jsou celé Luhačovice a právě v okolí klíčové kruhové křižovatky se nachází řada lázeňských ubytovacích zařízení včetně nejvýznamnějšího léčebného domu. Záměr vedení města odklonit tranzitní dopravu vítáme nejen kvůli potřebě udržovat vysokou kvalitu ovzduší kvůli zaměření lázní na léčbu onemocnění plic a dýchacích cest, ale především kvůli zvýšení bezpečí chodců i další kultivaci prostředí města, jehož stavby jsou nominované na seznam kulturního dědictví Unesco.“

Martin Plachý, generální ředitel lázeňské skupiny Royal Spa:
„Je všeobecně známo, jaký má doprava negativní vliv na kvalitu ovzduší a čistota ovzduší musí být pro Luhačovice jednou z největších priorit.  V České republice vznikla v posledních letech celá řada obchvatů měst, které mají z hlediska dopravy či vlivu na prostředí mnohem menší dopad než je v případě Luhačovic, a proto naše společnost určitě podporuje aktivitu města Luhačovice prosadit a vybudovat obchvat města.  Je nepochybné, že čistší ovzduší ve městě ocení nejenom klienti lázní, ale i obyvatelé Luhačovic.“