Koncem září by mělo být jasné, kdo bude obchvat stavět. Dělníci by mohli pak začít na jaře příštího roku. „Podle navržených harmonogramů bude zprovozněn na přelomu srpna a září 2022,“ sdělila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Právě kraj je investorem celé stavby, která vyjde na zhruba 250 milionů korun. Šedesát milionů pokryje dotace. „Součástí obchvatu budou tři úrovňové křižovatky napojující místní a další obslužné komunikace a tři mosty. Dva z nich jsou navrženy jako železobetonová konstrukce, poslední jako přesýpaná konstrukce z vlnitého plechu. Nejdelší z nich bude dlouhý osmapadesát metrů,“ prozradila Svatošová.

Všechno se nám vyhýbá

Místní jsou z této informace nadšení. „Obchvat Lukavce je strašně důležitý nejen pro obec, ale zejména její obyvatele. Teď musíme neustále řešit prašnost, hlučnost a znečištění objektů, které jsou hodně blízko silnice. Spoustu lidí mi říká, že dokud nebude obchvat, nebude své domy opravovat, protože by to za rok bylo to samé,“ svěřil se Pinkas.

Chybějící obchvat měl pro městys ještě jednu nevýhodu. „V sobotu a v neděli nám tady neprojede jediný dálkový autobus. Všechno se nám to vyhýbá. Je to dáno i tím, že dřív, když byly opravdu tuhé zimy, tak v kopci mezi Lukavcem a Salačovou Lhotou uvízly kamiony a celou silnici zablokovaly,“ posteskl si Pinkas.

Toho si jsou vědomí i zástupci Kraje Vysočina. „Bezpečnost je v současné podobě zcela nevyhovující, a to z pohledu směrového a výškového vedení, šířkového uspořádání, zajištění dostatečných rozhledů i rizika kolize dopravy s pěšími. Tuto situaci výrazně zhoršuje vysoká intenzita tranzitní dopravy a také doprava nákladní,“ uvedla Svatošová.

Právě to by mohl vyřešit zhruba dvouapůlkilometrový obchvat, který povede od Pacova kolem Zemědělského družstva Lukavec až k hranicím Kraje Vysočina. „Respektuje současnou zástavbu obce i založení rybníků Loutovec, Pavlovec a Pazderák,“ dodala Svatošová.