Vyplývá to z informací televizí.

„Roční příjmy FTV Prima z product placementu i nadále rostou. Je evidentní, že se na našem trhu tento nástroj zabydlel a zadavatelé využívají jeho potenciálu," uvedl generální ředitel Primy Martin Konrád. „Vzhledem k menší časové náročnosti naši klienti nejvíce využívají zábavních pořadů a hned v závěsu je hraná seriálová tvorba," dodal.

V Česku se product placement začal rozvíjet v roce 2010 díky tehdejší novele zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Rostoucí zájem podle televize Nova potvrzuje rozmanitost zákazníků, kteří tuto inzerci využívají. „U nás byli průkopníkem spíše menší klienti, z oblasti kuchyňského vybavení, nábytku či farmaceutik. Dnes o ni mají zájem i finanční klienti se složitějšími produkty, automobilky nebo obchodní řetězce," poznamenala mluvčí Novy Anna Suchá.

I v rámci barterových smluv

Product placement se naučila používat i veřejnoprávní televize, hrubé roční příjmy z něj se pohybují kolem půl procenta celkových příjmů obchodního oddělení. „Ze strany zadavatelů je nejčastější poptávka po lifestyle magazínech a hobby magazínech typu Sama doma, Hobby naší doby a ranní blok Dobré ráno na ČT2," uvedla mluvčí ČT Alžběta Plívová.

Hlavní výhodou magazínových formátů je především divácká atraktivita témat. „U pravidelně vysílaných pořadů je k dispozici oficiální ceník. V ostatních případech se cenotvorba chová obdobně jako u klasické reklamy, kde do kalkulace vstupují faktory typu zásah (sledovanost), vysílací čas či stopáž reportáže," doplnila Plívová s odkazem na důležitost dramaturgického záměru.

Na podobném principu v České televizi u pořadů jako Sama doma nebo Dobré ráno funguje i účast mediálních partnerů v rámci barterových smluv. Takovým případem v minulosti bylo například vystoupení zástupců Hospodářských novin, kteří prezentovali novou přílohu o cestování.

I v seriálech

Komerční Nova největší zájem o product placement registruje u hrané tvorby. „Naše pořady mají řadu dějových linek, ve kterých mohou klienti snadno najít vhodné místo pro umístěni své značky. Osvědčuje se nám dlouhodobá spolupráce, která je velmi efektivní a přináší klientům vynikající výsledky," popsala mluvčí Novy. Příkladem prý může být lékárna Dr. Max, která je součástí děje seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. V dalším ze seriálů, Ulici, klienti mohou do děje umístit přímo svůj obchod nebo pobočku. „Product placement se objevuje i v dalších formátech, například typu reality show, kdy je produkt přirozenou součástí vysílání. V SuperStar byl například ve vile soutěžících umístěn automat s Coca-Colou," doplnila Suchá.

Prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové asociace Pavel Brabec při nedávném udílení cen soutěže kreativity Zlatá pecka uvedl, že ačkoli product placement se na celkové televizní reklamě podílí jen několika procenty, jeho význam pro zadavatele roste. Je podle něj navíc stále významnějším komunikačním prvkem a diváci jej přijímají výrazně lépe než klasickou spotovou reklamu.

„Komerční televize často navíc synchronizují své reklamní bloky, takže často se stává, že divák sice přepne na jiný program, ale tam se dostává opět do jiného reklamního bloku. Dobrý product placement má tedy o několik výhod na své straně víc: spíše mu neutečete, protože je organickou součástí děje, není oddělen znělkou o reklamě a divák vnímá toto reklamní sdělení sice méně ‚násilně', ale lépe ho memoruje," sdělil Brabec.

Formy upravuje legislativa

V posledním ročníku soutěže Metro Zlatá pecka v kategorii product placementu uspěly mimo jiné Prima za zapojení nápoje Tiger Power do televizní show Česko Slovensko má talent, dále Nova za využití produktu Mentos v seriálu Helena a Česká televize za zapojení Apotheke do pořadu Herbář.

Jednou z nevýhod product placementu je nutnost zajistit odvysílání pořadu, který v sobě inzerované produkty zahrnuje. V minulosti se například stalo, že televize Nova byla kvůli krizi nucena odložit natočený seriál Dokonalý svět a odvysílala jej zhruba až po třech letech, kdy se výrobky prezentované v seriálu na trhu objevovaly již v jiných kolekcích. Dalším specifikem podle některých odborníků může být obtížnější stanovení ceny, vzhledem k předem neznámé sledovanosti.

Formy product placementu upravuje legislativa, a to zejména zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. K dispozici je také Kodex pravidel pro umísťování produktu v televizním vysílání, který vydala Asociace televizních organizací, Česká televize pak uplatňuje také vlastní Kodex ČT. Komerční vstup televize standardně označuje piktogramem PP na začátku a na konci v délce zhruba tří až pěti sekund.