Snížení prašnosti pocítí jak zaměstnanci těžkých provozů, tak obyvatelé v okolí hutě. Informovala o tom mluvčí TŽ Petra Jurásková.

Investice za více než 2,6 miliardy korun pomůžou snížit celkové emise tuhých znečišťujících látek v ovzduší asi o třetinu. „Historicky největší fáze ekologizace v Třinci je hotová. Tím ale Třinecké železárny nekončí," uvedla.

Zatímco při přibližně stejném objemu výroby oceli přesahující dva miliony tun TŽ vypustily před deseti lety do ovzduší téměř 5,5 tisíce tun prachu, v roce 2014 to bylo 560 tun, což je historicky nejméně. „V letošním roce se hodnoty prachu opět sníží. Věříme, že to bude maximum toho, co nové látkové filtry a moderní technologie výroby zaváděné v Třinci dokáží. Na všech zásadních provozech již máme instalovány filtrační a odsávací zařízení v kategorii nejlepších dostupných technik. Jinak řečeno, je to to nejlepší, co se ve světě pro snížení emisí prachu v průmyslu používá," vysvětlil generální ředitel TŽ Jan Czudek.

Předpokládá, že prach by mohl klesnout pod 500 tun ročně, což je přibližně o 90 procent méně než v roce 1995. Stane se tak především díky stavbám obřích vysavačů na třech zařízeních: aglomeraci, kyslíkové konvertorové ocelárně (KKO) a obou vysokých pecích. K největším znečišťujícím zdrojům patří aglomerace, kde dochází ke spékání rudy a dalších surovin potřebných pro výrobu železa, a kde prašnost dosahovala nejvyšších hodnot. Odprášení spalin a uzlů aglomerace II. za téměř miliardu korun pomůže snížit emise o přibližně 126 tun za rok a na koncentrace menší než 15 miligramů na metr krychlový.

„Efekt by měli pocítit zejména obyvatelé Českého Těšína, kam emise kvůli převládajícímu směru větru nejčastěji směřovaly," konstatovala mluvčí TŽ. Dodala, že lepší pracovní prostředí a zároveň menší úlet prachu do ovzduší zajistilo sekundární odprášení haly KKO, rovněž za necelou miliardu.

Objem prachu by měl klesnout asi o 154 tun ročně. Odprášení se zde instalovalo za plného provozu.