„Výdaje lidí na dovolenou rozhodně nejsou zanedbatelnou položkou v jejich rodinném rozpočtu. Všichni si zasloužíme, abychom se o dovolené nemuseli potýkat s řešením nepříjemných situací. Zákazníky je proto nutné ochránit, aby se na svých cestách cítili pokud možno co nejlépe,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Jde o přímou reakci na online prodeje některých kombinací cestovních služeb. V tomto případě sice nepůjde o tak širokou ochranu jako v případě klasických zájezdů, nicméně zákazník bude mít nárok na informace a za určitých podmínek i na navrácení zaplacených částek a přepravu zpět do místa odjezdu.

Novelou tak Česká republika plní směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a EHP bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.

Ceny zájezdů by se však v důsledku tohoto zákona zvyšovat neměly. Návrh totiž počítá s ročním příspěvkem do garančního fondu v maximální výši 0,1 procenta z tržeb za zájezdy (popř. spojené cestovní služby). Novela zákona také zavádí pojem „spojené cestovní služby“.