"Lidstvo musí reagovat na prohlubující se krizi kolem vymírání přírodních druhů a změnit způsob, jak se chováme k volně žijícím zvířatům a planě rostoucím rostlinám," uvedla v závěrečný den konference generální tajemnice CITES Ivonne Higuerová.

Dohoda CITES už teď chrání více než 5000 druhů živočichů a 30 tisíc druhů rostlin. Podle kategorie, do které jsou zařazeni, obchodování s nimi buď úplně zakazuje, anebo dohlíží na to, aby komerční využití zvířat a rostlin nevedlo k jejich vyhynutí.

Poprvé budou chráněny i žirafy

Konference, jejíž účastníci v Ženevě zasedali od poloviny srpna, mimo jiné potvrdila zákaz vývozu slonů ze Zambie, Botswany, Namibie a Zimbabwe do zoologických zahrad a cirkusů. Zároveň vyzvala, aby všechny státy světa přestaly se slony obchodovat. Podle odhadů Mezinárodního svazu na ochranu přírody se počet slonů v Africe snížil z 1,3 milionu v roce 1980 na 415 tisíc v roce 2015. Účastníci konference rovněž odmítli žádost Svazijska, aby mohlo prodat své zásoby nosorožčích rohů. Obchodovat s nosorožci nesmí nadále ani Namibie.

Poprvé se předmětem ochrany stanou i žirafy. CITES bude regulovat obchod s jejich masem, kůží a trofejemi i prodej živých zvířat do zoologických zahrad a cirkusů. Žirafy budou spadat do druhé kategorie, což znamená, že vývozní země bude muset prokazovat, že obchodní transakce neohrožuje populaci těchto dlouhokrkých savců. Podle odhadů se za posledních 30 let počet žiraf v Africe snížil o 40 procent zhruba na 100 tisíc kusů.

Ke dvaceti druhům žraloků a rejnoků, které dosud CITES chránil, přibylo na letošní konferenci dalších 18. Jsou mezi nimi například žraloci mako, o které je v Asii zájem kvůli jejich ploutvím, nebo někteří pilohřbeti. Lépe chráněni budou i někteří zástupci čeledi úhořovitých či třídy sumýšů, známých jako mořské okurky.

Jednalo se i o mamutech

Omezení se nově budou týkat i řady zvířat, která jsou chována jako exotičtí domácí mazlíčci, ve vlasti jsou ale ohroženi vymřením - gekonů, agam a různých druhů pavouků. Řada z nich se dostala do první kategorie, a obchodovat se s nimi tak už vůbec nesmí.

Z říše rostlin se pozornost konference soustředila především na stromy, které poskytují různé druhy takzvaného tropického dřeva. Přísné kontrole bude podléhat například obchod s cypřišovitým stromem Widdringtonia whytei, který roste především v jihoafrickém Malawi.

Konference v Ženevě se zabývala i mamuty, vyhynulý chobotnatec ale nakonec na seznam chráněných druhů CITES nepřibude. O jeho zapsání žádal Izrael. Podle něj se mimo jiné v Rusku a Kanadě kvůli tání zmrzlé půdy objevují stále častěji mamutí kly a pašeráci by toho mohli využít, aby sloní kly vydávaly právě za mamutí. Ty totiž nejsou nijak chráněny. S návrhem ale Izrael na konferenci neuspěl.

Příští konference CITES se uskuteční v roce 2022 v Kostarice.