„V regionální dopravě se rozšiřuje zastavování 45 osobních a spěšných vlaků ve východní části Pardubického kraje," sdělil Tesař. Změny se objeví na tratích v okolí Dlouhé Třebové, Plchůvek, Sopotnice, Semanína, Opatova, Svitav-Lačnova a Květné. Podle SŽDC budou do jízdních řádů zapracovány i některé drobné změny, které byly provedeny již dříve v souvislosti s redukcí dálkové dopravy od 1. července.

„Rovněž byl posunut na 1. říjen začátek provozu vlaků dopravce KŽC Doprava na trati 070 v úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice," doplnil mluvčí správy železnic.

Protože se podle SŽDC jedná převážně o lokální úpravy menšího významu, objeví se změny jízdních řádů jen přímo na vývěskách na nádražích a na internetu. „Pro běžné uživatele knižního jízdního řádu bude změna zveřejněna na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty a Českých drah. Další informace lze získat v osobních pokladnách a informačních střediscích Českých drah," uvedl Tesař.