Tímto tempem by do konce roku mohla zmizet kolem dálnic drtivá většina všech nelegálních reklam. Podle ministerstva odstranili většinu nelegálních poutačů sami majitelé, 94 kusů pak pracovníci středisek správy a údržby dálnic.

Městský mobiliář spravovaný JCDecaux.
Začala bitva o reklamní plochy. Město staví dům od střechy, říkají architekti

Největší vlastník billboardů, společnost Czech Outdoor, se zavázal odstranit do konce září ještě 184 svých reklamních zařízení z okolí dálnic. Nejvíce reklam bylo odstraněno z dálnice D1, D11 a D2. 

Někteří neplní povinnosti

„Odstraňování bohužel pořád nejde tak rychle, jak bychom si přáli, může za to liknavost některých majitelů, kteří neplní svou zákonnou povinnost. Rozhodně nešlo postupovat tak, že bychom po uplynutí zákonné lhůty pro odstranění reklamních nosičů mohli vzít pilku a jít odřezávat“, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Celkově bylo za necelý rok odstraněno z ochranného pásma dálnic mimo souvisle zastavěné území 691 reklamních poutačů, což je zhruba polovina všech billboardů na dálnicích. Na D1 už není 442 reklamních zařízení, na D11 je pryč 128 billboardů a na D2 bylo odstraněno 98 reklam.

Billboardy v těsné blízkosti silnic. Ilustrační foto
Firma opět nabízí reklamu u dálnic. Tu stát přitom loni zakázal

Postup je administrativně velmi náročný, jelikož musí probíhat přesně podle zákona o pozemních komunikacích. Ke každému reklamnímu zařízení musí ministerstvo dopravy prověřit v rámci svého silničního správního úřadu, že je jeho provoz opravdu v rozporu s právními předpisy a jsou splněny podmínky pro jeho odstranění. Cílem ministerstva dopravy je odstranit do konce roku drtivou většinu reklamních ploch z ochranného pásma dálnic.

Největší majitel slibuje odstranit do konce září

Společnost Czech Outdoor uzavřela s Ministerstvem dopravy dohodu o konečném termínu demontáže zbytků billboardů stojících podél dálnic. Při společném jednání došli zástupci firmy a ministerstva k reálnému termínu v horizontu měsíce září. Doposud firma odstranila 477 billboardů z celkového počtu 661 kusů.

„Při jednání s Ministerstvem dopravy jsme dospěli ke konkrétnějšímu termínu demontáže zbylých reklamních ploch. Připomínáme, že jsme průběžně již od loňského září naše plochy odstraňovali podle harmonogramu dohodnutého s ministerstvem, a navíc jsme hned na začátku platnosti zákona všechna reklamní zařízení, která měla být odstraněna, zakryli nekomerčním motivem české vlajky.

Vlajka na billboardech se stala symbolem nadcházejících voleb.
Nelegální billboardy s českou vlajkou zmizí do konce září. Rok po termínu

Volba motivu byla záměrná, česká vlajka je natolik známá, že nepoutala zvláštní pozornost řidičů. Zcela jinak je tomu však u některých firem, například společnost A. C. E. Media. Ta nejen že plochy neodstraňuje, ale navíc je i nadále prodává klientům a kromě toho vede arbitráž s Českou republikou,“ upozorňuje Richard Fuxa, jednatel společnosti Czech Outdoor.

Ten také vysvětluje, že jediné plochy, které mohou v blízkosti dálnic zůstat, jsou plochy zřízené v souvisle zastavěném území a nařízené odstranění se jich netýká. Oproti odstraněným tisícům ploch se však jedná pouze o zlomky tohoto počtu.

Ilustrační foto.
Kauza billboardů: má policie chránit ty, co porušují zákon?