Podle dosud platné právní úpravy byla daň z nabytí nemovitosti v případech koupě nebo směny jedinou daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo bude jejím poplatníkem. Pokud se strany nedohodly, platil daň prodávající. Vláda si od změny v osobě poplatníka slibuje větší jednoznačnost zákona i lepší výběr daně.

Lenka Falešníková z poradenské společnosti BDO Tax upozornila, že v rámci přechodných ustanovení je v zákoně uvedeno, že rozhodným dnem pro aplikaci zákona bude okamžik vzniku daňové povinnosti, tedy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. "Pro daňové povinnosti vzniklé před 1. listopadem bude tak aplikováno původní znění," uvedla. Upozornila na možné nejasnosti ohledně toho, kdo bude platit daň u nemovitostí pořízených ve dnech těsně před 1. listopadem.

Gabriela Hoppe z poradenské společnosti Grant Thornton upozornila, že problémů se mohou kvůli změně dostat ti, kteří si pořizují nemovitost na hypotéku. "Kupujete-li například rodinný dům za tři miliony, státu navíc odvedete minimálně 120.000 korun. To může dostat spoustu kupujících do finanční tísně. Pokud je nemovitost financována hypotékou, banka toto navýšení kupní ceny nemusí zohlednit v zapůjčené částce," uvedla.

Novela také osvobozuje kraje, obce a jejich svazky od placení daně z nabytí. Samosprávy nebudou muset ani podávat daňové přiznání. Předloha zjednodušuje určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Další změna se týká osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoli na rozestavěné.