Do kampaně za podepsání smlouvy, která získala i širokou podporu veřejnosti, se zapojily stovky zaměstnankyň a zaměstnanců. Vyjednání vzájemné dohody trvalo několik měsíců, kolektivní smlouva platí do 1. dubna 2025.

Jak uvedla Alice Švehlová, která je personální ředitelkou skupiny Penta Hospitals, pod níž společnost Alzheimer Home spadá, jednání bylo složité, ale korektní.

Podle odhadů postihuje demence až 5 milionů lidí v Evropě, dvakrát častěji ženy než muže
Vědci zřejmě potvrdili příčinu Alzheimerovy choroby. Riziko se skrývá v dásních

„Započalo v době, kdy na naše zařízení tvrdě dopadly důsledky prudkého růstu cen energií a dalších vstupů. Přesto se podařilo dojít k vzájemné shodě. Výsledek je kompromisem, který neohrožuje ekonomickou stabilitu domovů a přitom umožňuje důstojný růst mezd zaměstnanců,“ řekla.

Společné úsilí

Podle předsedkyně odborové organizace a pečovatelky z Alzheimer Home Jihlava Dany Búrikové se jedná o průlomovou kolektivní smlouvu uzavřenou v České republice v sektoru soukromé péče. „Výsledek považujeme za úspěch. Ten by nebyl možný bez odvahy a společného úsilí stovek pečovatelek i pečovatelů, sester, pradlen, recepčních a dalšího personálu,“ zmínila.

Za právní pomoc a podporu poděkovala též Unii zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, jejíž je Alice členskou organizací. Podpisu kolektivní smlouvy se zúčastnil i Senior Coordinator světové odborové organizace UNI Global Jesse Wilderman. Ta v různých zemích sdružuje celkem více než dva miliony zaměstnanců v sociálních službách.

Pozor na špatný cholesterol, může vést ke vzniku Alzheimerovy choroby.
Na Alzheimera si lidé zadělávají už v mládí, varuje studie. Příčin je několik

Wilderman podotkl, že přestože je práce v oblasti péče nesmírně důležitá, lidé v sociálních službách v celém světě čelí řadě problémů. Nedostatku personálu, nízkým mzdám a vysoké fluktuaci. „Odborová organizace Alice se zasazuje o zlepšení podmínek pro pečující i klienty. Díky spolupráci se zaměstnavatelem Alzheimer Home je dohoda prvním krokem k řešení naléhavých problémů v odvětví péče,“ doplnil.

Alzheimer Home
Největší soukromý poskytovatel péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence na českém trhu. Provozuje 32 zařízení, ve kterých zaměstnává zhruba patnáct set lidí. Pod jednou střechou nabízí tyto zdravotně sociální služby: domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelská služba. Patří pod skupinu Penta Hospitals. 

Odborová organizace Alice
Vznikla v roce 2020. Spadá pod Unii zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb. Sdružuje lidi pracující napříč sociálními službami (péče, prevence i poradenství), typy zařízení i regiony České republiky. Jméno Alice je inspirováno Alicí Masarykovou, průkopnicí v profesionalizaci sociální práce a sociálních služeb v Československu. V zařízeních Alzheimer Home působí od roku 2022 a zastupuje několik stovek zaměstnanců skupiny.