Vládní předloha zavádí od příštího roku účelovost státní podpory spoření jen na bydlení a důchodové připojištění. Měla by zahrnout všechny smlouvy včetně dříve uzavřených.

„Považujeme za správné, aby využití úspor ze státem podporovaného stavebního spoření bylo vázáno na konkrétní účely, které přímo souvisí s bydlením nebo s hlavními prioritami státu. Na jejich žebříčku stojí investice do vzdělání velmi vysoko," zdůvodnil Vilímec návrh, kterým se bude zabývat hospodářský výbor.

Na hrazení výdajů na studia by podle jeho námětu mohl čerpat peníze ze stavebního spoření nejen jeho účastník, ale i příbuzní v přímé linii nebo partner.

Další změnou, kterou chce Vilímec prosadit, je to, aby stavební spoření mohly nadále poskytovat jen specializované banky, tedy stavební spořitelny. Vládní návrh předpokládá, že by tento produkt mohly nabízet i univerzální banky. Vilímec poukazuje na to, že systém stavebního spoření je stabilní díky tomu, že vklady dává jen do vymezeného okruhu bezpečných finančních instrumentů. „Tuto výhodu by účastníci stavebního spoření u univerzálních bank neměli a byli by vystaveni významnému tržnímu riziku," dodal.

Vládní předlohou se už v únoru zabýval sněmovní rozpočtový výbor. Díky momentální převaze opozice ji doporučil poslancům zamítnout.