Prodloužení používání dnes nepodpořily hlavně velké evropské státy. Proti němu hlasovala podle ekologů z Hnutí Duha Malta a Francie, pro nehlasovalo ani Německo, Itálie, Rakousko a další země. ČR s návrhem na prodloužení o rok souhlasila. Během té doby by podle Ježkové měla Evropská agentura pro chemické látky komplexně posoudit, jestli může mít glyfosát dopad na zdraví lidí a živočichů.

"Glyfosát je pro hubení vytrvalých plevelů v zemědělství obtížně nahraditelný. Na rozdíl od jiných látek je jeho výhodou, že se v půdě velmi rychle rozkládá a odbourává. Pokud by najednou skončila možnost jeho užívání, nemají zemědělci mnoho jiných vhodných alternativ," uvedla Ježková.

Podle ekologů by Evropská komise neměla další používání glyfosátu povolit. Podle hnutí o tom bude nejspíš rozhodovat už v pondělí. "Je zřejmé, že používání glyfosátu nemá podporu evropských států ani veřejnosti. Evropská komise by to měla respektovat a umožnit, aby tato pravděpodobně karcinogenní látka začala mizet z našeho prostředí, potravin i našich těl," řekla za hnutí Klára Kyralová.

Glyfosát je zařazen na seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO) jako lehčí karcinogen. Je na stejném seznamu jako například červené maso, tedy hovězí, jehněčí a vepřové. Podle odborníků z WHO také může způsobovat rakovinu, kvůli neexistenci prokazatelných důkazů ale figuruje na seznamu "lehčích" karcinogenů. Podle ekologů může ohrozit vývoj lidského plodu, zvyšuje riziko genetických mutací a rakoviny. Z těla se ale dostane už po týdnu, proto je jeho přímý vliv na lidské zdraví těžko prokazatelný. V přírodě snižuje biologickou rozmanitost a vyplavuje se z půdy do podzemních vod.

Roundup se kromě hubení plevele na polích používá k postřikům v parcích nebo na železnici. Do těla se může dostat v jídle, vdechnutím nebo dotykem. Ekologům hlavně vadí jeho použití k dosoušení řepky, kukuřice nebo slunečnice před sklizní. Roundup vyrábí firma Monsanto.