Takzvané okamžité zrušení pracovního poměru je možné pouze v případech stanovených v zákoníku práce.

„Zaměstnanci, který okamžitě zruší pracovní poměr, nebude náležet odstupné, ale náhrada mzdy za dobu, která odpovídá výpovědní době,“ uvedl Jan Vych. To například znamená, že pokud nebude výpovědní doba smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem prodloužena, dostane náhradu za 2 měsíce. V současnosti náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je podle zákoníku práce možné tehdy, když podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Dalším důvodem může být skutečnost, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

Změny v zákoníku práce

Novela zákoníku práce mění i další podmínky týkající se odstupného. Člověk, který odpracuje v podniku méně než rok, při propuštění dostane jeden průměrný měsíční plat. Pokud bude ve firmě od jednoho do dvou let, náležet mu budou dva platy. Když odpracuje více než dva roky, bude jako dosud jeho odstupné ve výši tří průměrných výdělků.

Novela dále mimo jiné zvyšuje časový limit na dohodu o provedení práce z nynějších 150 hodin za rok na 300 hodin ročně. Novela zároveň nastavuje strop měsíčního příjmu na základě dohody o provedení práce. „Nově se bude z příjmů z dohod o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, a to v případě, že zaměstnanec si vydělá více než 10.000 korun měsíčně,“ upozornil Vych.

Práce na dobu určitou by podle novely neměla přesáhnout tři roky a u stejného podniku by se neměla opakovat víc než třikrát po sobě. Zaměstnavateli dále dává novela možnost propustit zaměstnance, pokud ten zvláště hrubým způsobem poruší režim v pracovní neschopnosti. V souvislosti s tím Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) upozorňovala, že výpověď z práce kvůli porušení režimu na nemocenské je podle ní protiústavní a že na to poukazovala i legislativní rada vlády. Podle svého tehdejšího upozornění bude žádat poslance a senátory, aby podali ústavní stížnost.