Unikátní postup identifikace originálních výrobků využívá speciální molekuly a už o něj projevili zájem první investoři.

Univerzita bude metodu chránit evropským patentem 

Ředitel centra Radek Zbořil dnes řekl, že princip metody je založen na umístění vhodných molekul do produktu ve velmi nízkých koncentracích. "Tyto molekuly fungují jako zámek, který výrobek chrání. Nanomateriál na bázi magnetických částic a nanostříbra s ukotveným chemickým klíčem pak dokáže tyto molekuly zcela selektivně nalézt, účinně separovat z prostředí pomocí magnetického pole, a hlavně nesmírně citlivě stanovit pomocí metody povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie," uvedl Zbořil.

Parametry molekul i nanomateriálu s chemickým klíčem zná pouze výrobce, který s jejich pomocí může rychle a spolehlivě odhalit padělky výrobků. Nová metoda má obrovský komerční potenciál. "Může se uplatnit především v potravinářském průmyslu, ale i kosmetice nebo při výrobě a distribuci pohonných hmot," míní Václav Ranc, který se na vývoji metody podílel.

Chemický zámek

Chemický zámek přidaný do produktu je podle Rance identický s přírodními látkami, není toxický a nezatěžuje životní prostředí. "Přidává se navíc v mimořádně nízkých koncentracích, které nedokážou odhalit konkurenční metody. Náklady na takovou ochranu jsou v porovnání s cenou výrobku minimální. Kromě spotřebitelů tak technologii určitě ocení především výrobci," podotkl Ranc.

Nápad podle Zbořila vzešel ze základního výzkumu RCPTM. Stejný autorský tým před časem publikoval v časopise americké chemické společnosti Analytical Chemistry práce využívající podobný nanokompozit k detekci rekordně nízkých koncentrací diagnosticky významných molekul v krvi nebo mozkomíšním moku.

"Odtud byl už jen krůček k myšlence, že nutně nemusíme pomocí nanoklíče molekuly jen hledat a stanovovat jejich koncentrace pro medicínské aplikace, ale že je můžeme ve formě jakéhosi zámku cíleně přidat do produktů, abychom ochránili jejich autenticitu," podotkl Zbořil.