Stěžovatelé podle ní namítají, že o této povinnosti nevěděli a že je o ní měl finanční úřad předem informovat. "Takovou povinnost však finanční úřad nemá. Je naopak zájmem toho, kdo daňové přiznání podává, aktivně se předem seznámit se svými povinnostmi a být si jich vědom," upozornila mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková.

Povinnost podat daňové přiznání v případě datových schránek elektronicky vyplývá z daňového řádu už druhý rok. Kdo tuto povinnost nesplnil a daňové přiznání podal například klasickým „papírovým" způsobem, tomu finanční úřad uloží platebním výměrem pokutu 2000 korun. Ombudsmanka upozornila, že ze zákona nevyplývá žádná možnost od uložení pokuty upustit, ani pokutu snížit.