Například ředitel a jednatel společnosti SVAM CS Roman Rossi tvrdí, že za dodržování předpisů zodpovídá řidič. „Zaměstnavatel nemůže sedět s řidičem ve vozidle a hlídat, zda dodržuje předpisy. Z druhé strany zaměstnavatel nesmí řidiči nařídit porušování předpisů a povinných přestávek. Takový příkaz má řidič právo odmítnout,“ míní Roman Rossi a upozorňuje na fakt, že dodržování přestávek lze zpětně kontrolovat.

„Buď kontrolou kolečka tachografu, nebo digitálního záznamu. Jedná se však o kontrolu zpětnou, kdy již k porušení došlo a toto porušení může být pokutováno zpětně. Účinná kontrola během jízdy řidiče je nemožná,“ upozorňuje. „V naší společnosti je tato otázka vyřešena, protože řidiči mají povinnost dodržovat předpisy, nikdy nejsou nuceni je porušovat a za dodržování nesou osobní odpovědnost. Pokud některý řidič o své vlastní vůli předpis poruší, nese za to také odpovědnost,“ pokračuje Rossi.

Zmínil také fakt, že jejich vozidla jsou vybavena digitálními tachografy, které znemožňují různé podvody s kolečky jako u jiných tachografů.

Tachograf: svědek pracovní morálky

„S pokutováním firmy za porušení přestávek řidičem jsme se ještě nesetkali a připadalo by nám to zcela nelogické. Stejně tak firma nenese zodpovědnost za to, když zaměstnanec nepoužívá ochranné pracovní pomůcky, které je povinen používat,“ dodal Rossi. Podle dispečerky Martiny Konečné, pracující v téže firmě, se mnohem více bojí porušování předpisů řidiči jezdící s digitálním tachografem.

„Každý přestupek včetně nedodržení přestávky se totiž zaznamenává na čipovou kartu řidiče a tento záznam je zde k dispozici až čtyři roky. To může řidiče diskriminovat při hledání nového zaměstnání,“ vysvětluje Martina Konečná. Nový zaměstnavatel si pak podle jejích slov může vyžádat informace z tachografu, a zjistit si tak pracovní morálku řidiče.

Za svého řidiče už platili

Odlišnou zkušenost mají v opavské firmě Jurotrans, kde už za svého řidiče platili. „I když máme sledování GPS a sledujeme to, většinou je pozdě a neuděláte nic. Následnou kontrolou policie jde celá věc ke správnímu řízení a pak následuje pokuta asi do výše 150 000 korun a kontrola ve firmě, jak se dodržují bezpečnostní přestávky,“ sdělila redakci firma Jurotrans.

„Někdy je pravda, že při dnešním provozu mají řidiči problém najít místo, kde vozidlo odstavit, aby nepřetáhli výkon. V podstatě zodpovídáte a platíte za řidiče, který udělá chybu pět set kilometrů od domova,“ vysvětlili. Za řidiče museli zaplatit rovněž v opavské firmě Montag. Potvrdil to dispečer Kamil Šamaj. „Dopravce je povinen zaplatit za řidiče pokutu. Setkali jsme se s tím a samozřejmě jsme zaplatit museli,“ řekl Kamil Šamaj, podle kterého jde dodržování přestávek kontrolovat pomocí GPS nebo koleček.
Řidiči: Mnohdy je na nás vyvíjen nátlak

Z vyjádření některých řidičů však vyplývá, že zaměstnavatelé do nedodržování přestávek své zaměstnance mnohdy nepřímo nutí. A to tím, že jim zadají práci, která se ve stanovené lhůtě zkrátka nedá stihnout.

Takovou zkušenost má například řidič Bořek K. „Pokud na mě zaměstnavatel vynakládal nátlak rozvozu zboží do dvou dnů, kdy jsem si spočítal, že to je prakticky nemožné bez porušení pravidel, požadoval jsem po něm písemné prohlášení stvrzené podpisem. Potom bych pokutu určitě neplatil já, nýbrž můj zaměstnavatel,“ vysvětlil muž.

O nátlaku zaměstnavatele mluvil také řidič Roman. „Policie, která je kompetentní k pokutování za nedodržení přestávky, stanoví pokutu a pak záleží na jednotlivém případu, zda podnik řidiči tuto pokutu proplatí či nikoliv. Proplácí se většinou z důvodu nátlaku zaměstnavatele na rychlost dodání přepravovaného zboží, kdy řidič, vědom si porušování zákona, jedná proti pravidlům, aby dostál nárokům svého zaměstnavatele,“ zmínil.