Podobně jako bilboardové společnosti, i Karlovarské minerální vody se brání deinstalaci svých reklamních zařízení, která neodpovídají poslední úpravě zákona o pozemních komunikacích. Zatímco producenti billboardů zakryli své nosiče českou státní vlajkou, neboť podle jejich právního výkladu přestává být v takovém případě reklamní nosič reklamním nosičem, KMV se rozhodly nabídnout své plochy umělcům. Reklamních poutačů se symbolem orlice instalovaly KMV v Česku od roku 1998 přibližně dvacet, umělcům chtějí postupně přenechat všechny.

„Stavěli jsme je s ohledem na platné zákony, nyní se rozšířilo ochranné pásmo, do něhož některé orlice spadají, takže jsme měli dvě možnosti, buď orlice odstranit nebo vymyslet zajímavé využití, jak by mohly sloužit dál. Z právního hlediska máme potvrzeno, že nosiče se změnily v umělecká díla, takže mohou na svém místě zůstat,“ uvedl Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu KMV. „S ohledem na poslední úpravu zákona o pozemních komunikacích jsme se proto rozhodli s nimi jako s naší reklamou skončit a přenechat tento prostor umělcům, s ambicí stát se stálou instalací uměleckých děl v krajině, a přispět tak k jejímu oživení,“ dodal. Z pohledu nákladů byla podle jeho slov „přetvoření“ ploch náročnější, než jejich odstranění.

První dvě díla vznikla právě u Velkého Meziříčí. Jedno z nich vytvořila Míla Fürstová, mezinárodně uznávaná česká grafička žijící v Londýně, druhý vzešel ze soutěže mladých výtvarníků – studentů AVU.

Vyzváni byli studenti

U studentského motivu jde o první krok projektu probíhajícího pod záštitou a za podpory Galerie hlavního města Prahy a Akademie výtvarných umění, v němž Karlovarské minerální vody (KMV) postupně nabídnou tyto své reklamní nosiče jako prostor určený umělcům.

Poutače nebudou podle KMV nositeli reklamního sdělení, neponesou žádné logo ani komerční prvek, po řádném řízení u příslušného stavebního úřadu se změní na umělecké dílo stojící ve volné krajině.

K naplnění tohoto záměru přizvaly KMV Galerii hlavního města Prahy a Akademii výtvarných umění v Praze, kde proběhla soutěž mladých výtvarníků o nejlepší studentské návrhy k realizaci. KMV totiž s Galerií hlavního města Prahy i s akademií spolupracovala už dřív.

„Možná někteří z vás už zaznamenali plastiku červeného orla po cestě na pražské letiště. Vytvořila ji na základě soutěže Milena Dopitová. Plastika stojí na místě sochy Vzlet sochaře Valeriana Karouška, která se v současnosti restauruje z výtěžku pronájmu daného místa a po obnově by se sem měla letos na podzim vrátit. Milenin objekt ji mezitím nahrazuje,“ uvedla Magdalena Juříková z Galerie hlavního města Prahy. Podle ní pak galerie s KMV chtěla ve spolupráci pokračovat a získat pro ni i studenty.

„Už vybrané návrhy jsem viděla, jsou to velmi svěží věci, je na nich vidět, že pocházejí ze studentského prostředí a těším se, až je u dálnice uvidím,“ řekla Juříková.

„Velmi ráda jsem řekla ano, protože příležitost pro studenty vyzkoušet si dílo ve veřejném prostoru je mimořádná a není to častý jev,“ uvedla Dopitová, která vede intermediální ateliér na Akademii výtvarných umění, založeném podle jejích slov na konceptuálním přístupu. „Spolupracujeme s různými médii od fotografie přes film po kresbu. Do prvního kola soutěže se přihlásilo 18 studentských prací, z nich se pak vypracovalo sedm projektů, které hodnotili už i zástupci Mattoni a Magdalena Juříková. Komise ve druhém kole vybírala dva vítězné návrhy. Vyhrála Lucie Havlová a ještě jeden student Jan Hladík, kteří oba přihlásili víc návrhů. Pro Lucii byla důležitá symbolika spojování, kterou vnímala i v osobnosti zakladatele Mattoni.

Jedna orlice bude leptaná

S nabídkou vytvořit výtvarné dílo na netradiční plochu ve veřejném prostoru zároveň KMV oslovily Mílu Fürstovou, českou malířku a grafičku, která dlouhodobě žije v Londýně, pracující technikou leptu, která už s Mattoni spolupracovala dřív (vytvořila mimo jiné etikety pro připravovanou limitovanou sérii minerálek). K jejím nejznámějším dílům patří například obal hudebního alba Ghost Stories britské skupiny Coldplay, jehož hlavní motiv křídel prý inspiroval KMV nabídnout jí spolupráci.

„Orlice Mattoni mě vždy přitahovaly jako surrealistický počin v krajině. Když při svých návratech zAnglie, kde již 20 let žiji, míjím na dálnici Mattoni orlice, v duchu si říkám: už jsem doma. Moje pojednání orlice tedy vychází z tohoto silného pocitu návratu domů a návratu do dětství,“ přibližuje své pocity Míla Fürstová. „Byla jsem uprostřed tříletého projektu, chystala se na výstavu v Londýně s tématem vody a přidat tam ještě Mattoni jako další živou vodu se mi hodilo do konceptu.“

Pracovala s technikou leptu, a návrh vytvářela v ateliéru asi měsíc a půl. „Je to technika z 15. století využívající kresbu do vrstvy vosku na zinku a její následné vyleptání vložením do kyseliny. Do toho ještě vtírám různé barvy. Orel se ale nevešel do tiskařského stroje, takže jsem ho musela rozdělit na tři díly. Technicky to bylo hodně náročné,“ popisovala Fürstová.

Křídla orla podle ní zastřešují snově lineární ztvárnění české krajiny, barvy volila tak, aby celé dílo „zasahovalo do krajiny s určitou jemností a v některých momentech s ní až splývalo, stejně tak, jako splývají naše vzpomínky s realitou, kterou právě zažíváme“.

Podle Ondřeje Postránského chce KMV nabídnout pro realizaci uměleckých děl i 14 zbývajících orlic. „Věřím, že i v zahraničí to bude s povděkem kvitováno, že to přispěje ke zkulturnění české krajiny. Plocha orlice je obrovská, má 24 x 15 metrů, je to unikátní i v tomto ohledu,“ uzavřel Postránský.