Při testu byla použita čtyři nákladní auta o hmotnosti 32 tun a čtyři o hmotnosti 44 tun. „Dvě vozidla za sebou byla během zkoušky zaparkována zadními částmi k sobě na minimální bezpečnou vzdálenost. Zátěž trvala 30 minut,“ popsala Drkulová. Během zatěžovací zkoušky se ověřovala odezva nosné konstrukce. Byly sledovány takzvané průhyby v rozpětí nebo sednutí přilehlých podpěr.

Most, který převádí dálnici D35 přes železniční stanici Uhersko, je dlouhý 170 metrů a široký přes 26 metrů. Je unikátem svého druhu v celé Evropě. Jeho výstavba probíhala podél hlavního železničního koridoru Praha-Olomouc po polovinách rovnoběžně s kolejemi, aby nebyl ohrožen provoz na trati.

Následně bylo třeba otočit obě křídla mostu přes železniční trať. K tomu došlo během dvou víkendů v dubnu a květnu v nočních hodinách za vlakové výluky. „Stavba tohoto rázu se v České republice ještě neprováděla a otáčení takového mostu je naprosto unikátní,“ připomněl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Fotogalerie: Unikátní dálniční most v Uhersku už dostává asfalt a svodidla

Po otočení obou polovin mezi nimi zůstala mezera 1,8 metru. Následně byla obě vahadla propojena betonovou spojovací lamelou a byla k sobě sepnuta kabely. „Míříme k tomu, aby před koncem letošního roku se tady mohla pohybovat auta a celý další důležitý úsek dálnice D35 byl zprovozněný,“ řekl již dříve ministr dopravy Martin Kupka.

Chyba zastavila provoz na koridoru

Problémy se stavbě mostu nevyhnuly. Minulý rok v říjnu se jeho konstrukce pohnula. Boční prefabrikované vzpěry poklesly minimálně o pět centimetrů, což způsobilo dočasné zastavení na vlakovém koridoru mezi Pardubicemi a Českou Třebovou. Za problémy stála chyba v propočtech betonáže.

Pro stavbu v Uhersku je unikátní jak technický postup, tak i lokalita. V místě se kříží železniční koridor a budoucí dálnice. Navíc most velmi šikmo překlene šest staničních kolejí v poměrně malé podjezdové výšce.

Dálniční úsek D35 Časy- Ostrov:

Stavba byla zahájena 12/2018 – Zprovozněna bude 22.12.2022

Délka: 14,7 km
Stavební objekty: 155 Mosty: 16 na dálnici, 4 pod dálnicí, 2 na přístupech na pozemky
Celková délka mostů: 1400m
Mimoúrovňové křižovatky: 2 (Dašice, Ostrov) Odpočívky: Dolní Roveň – v obou směrech
Protihlukové stěny: 4 (celková délka 5 460m)
Zhotovitel: Sdružení Eurovia + Metrostav + Swietelski
Smluvní cena: 3,2 mld. Kč bez DPH