Důvodem nárůstu jsou nová pravidla oddlužení, jak je také osobní bankrot nazýván, která začala platit v červnu. Mimo jiné do té doby do oddlužení mohli lidé vstoupit pouze tehdy, pokud byli během pěti let schopni splatit minimálně 30 procent dlužné částky. Nyní mohou splatit i méně, musí jim to ale odsouhlasit soud. Pokud také lidé v osobním bankrotu nově zaplatí během tří let šedesát procent dluhu, může jim být zbytek odpuštěn. To doposud nebylo možné. Snáze se oddluží senioři a důchodci.

Podle odborníků, kteří se na danou oblast specializují, ovšem mohl být nárůst i větší. Někteří odhadovali trojnásobek i desetinásobek žádostí.

Život v šedé zóně

„Nižší zájem o oddlužení je zřejmě dán zejména tím, že řada dlužníků si již zvykla žít v šedé zóně. Tedy tak, že jejich oficiální příjem je v exekuci nepostižitelný a zbytek peněz je jim zaměstnavatelem vyplácen na ruku,“ míní Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

„Pomohlo to sice tisícům lidí, kteří by se jinak do oddlužení nedostali. Ale v okamžiku, kdy máme v dluhové pasti přes půl milionu lidí, je dvacet tisíc za rok málo,“ míní Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Problémem podle něj je například to, že o osobní bankrot mohou požádat pouze lidé, kteří jsou schopni splácet minimálně 2178 korun měsíčně. „Vyřazuje to třeba mnoho seniorů,“ dodává.

Změna exekucí

Na druhou stranu jsou i tací, kteří jsou se současným stavem spokojeni. Například poslanec Patrik Nacher (ANO). Nedal se prý čekat raketový nárůst. I přesto se prý chystá navrhnout nějaké změny, například úpravy odměn insolvenčních správců u dlužníků s nízkými příjmy, aby mohli do oddlužení vstoupit i lidé, kteří jsou schopni platit méně než dva tisíce měsíčně.

V současnosti se ale už pro zadlužené připravují další změny, a to v oblasti exekucí. Sněmovna nyní projednává dvě novely zákonů. Jednu vypracovali Piráti, druhou ministerstvo spravedlnosti. „První navrhuje místní příslušnost exekutorů. Druhý je komplexnější a také upravuje, jakým způsobem bude věřitel volit exekutora,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni. Příští týden se jimi budou zabývat sněmovní výbory. „Dají se očekávat velké střety,“ míní Hůle.