„Zajišťujeme zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel, ročně je téměř na  1200 lůžkách hospitalizováno až 45 tisíc pacientů. Dalších 140 lůžek je pak v léčebně dlouhodobě nemocných  v Klokočově. Maximální komplexnost umožňuje léčebný postup od diagnostiky přes léčbu až k doléčovací péči,“ říká tisková mluvčí Naďa Chattová. 

Dozvídáme se od ní, že základní, specializovanou i vysoce specializovanou zdravotní péči ve Fakultní nemocnici Ostrava zajišťuje 40 klinik, oddělení, center, laboratoří  a ústavů. Až 600 vyšetření provedou lékaři ambulantně,  15 500 zákroků pak na operačních sálech. Nemocnice je výukovým pracovištěm lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

Jak evropské fondy pomáhají českému zdravotnictví?Zdroj: Deník

Nemocnice sleduje moderní trendy, díky pomoci z fondů EU má k dispozici náročné a účinné léčebné programy i špičkové přístrojové vybavení. Jedním z nich je i dvouzdrojový CT systém SOMATOM Force společnosti Siemens Healthineers. 

Podívejte se Mapu projektů EU.

FNO je teprve druhým zdravotnickým zařízením  v republice, které jím disponuje. Podle slov MUDr. Petra Krupy, CSc., přednosty Ústavu radiodiagnostického FNO, přístroj v hodnotě 44 milionů korun zásadně zlepšuje pohodlí poskytované při vyšetření pacientům a umožňuje  i vyšetření těch, u nichž by skenování jiným CT zařízením mohlo být komplikované, či dokonce nemožné.

„Toto nové zařízení posune naše CT pracoviště opět mnohem dál, umožní provádět sofistikovaná vyšetření a intervence, které se nikde jinde  v kraji neprovádějí. Díky tomu, že přístroj dokáže pokrýt celou oblast hrudníku za méně než vteřinu – v případě nutnosti  i bez zadržení dechu – a celé tělo za pouhých pět vteřin, můžeme nyní bez problémů vyšetřit například i pacienty  s traumatem, neklidné pacienty nebo děti,“ neskrývá své profesní nadšení doc. MUDr. Petr Krupa.

Nový CT systém navíc umožňuje výrazně snížit množství kontrastní látky podávané při vyšetřeních, takže jej mohou podstoupit i klienti s nedostatečnou funkcí ledvin. Maximálně šetrný je přístroj také ve velikosti dávek radiačního záření. „To je zásadní výhoda především u opakovaného snímkování pacientůs rakovinou plic či po jejich transplantaci anebo u vyšetření dětí, jichž bylo v roce 2018 ve FNO na pracovištích počítačové tomografie CT1 a CT2 vyšetřeno celkem 105. Ve stejném roce CT vyšetření podstoupilo 10 725 dospělých pacientů,“ doplňuje Naďa Chattová.

Rychlost i efektivita

Za pomoci fondů EU modernizované pracoviště CT je velmi vytížené, denně je během dopoledních hodin vyšetřeno v průměru 30 až 35 klientů, odpoledne jsou pak prováděny intervenční výkony. „Například kořenové obstřiky bederní páteře, drenáže tekutinových kolekcí, bioptické odběry vzorků pro histologické vyšetření, tumorózní ablace a chemické sympatektomie.

Naší prací jsou ale také složitější vyšetření jako CT srdce či CT angiografie. S tím vším nám nový přístroj významně pomůže, naše práce se zrychlí a zefektivní,“ uvádí Krupa a dodává další velké přednosti přístroje. Je to možnost zobrazit věnčitě-koronární srdeční tepny bez nutnosti invazivního katetrizačního vyšetření, mnohem přesnější zobrazení průtoku krve mozkem, což se uplatňuje zejména při diagnostice akutních cévních mozkových příhod. 

Zdroj: Redakce

V mnoha případech také nahradí invazivní rentgenové zobrazení cév při zobrazení tepenných výdutí. Klienty Ústavu radiodiagnostického FNO jsou ambulantní i hospitalizovaní pacienti kliniki oddělení FNO a také pacienti, které na vyšetření poslali obvodní lékaři či ambulantní specialisté z blízkého i vzdálenějšího okolí. Působnost ústavu tak v mnoha směrech přesahuje rámec regionu. 

„Náš ústav vždy patřil a patří mezi nejlépe vybavená CT pracoviště v České republice. První CT bylo instalováno již  v roce 1985 jako třetí přístroj tohoto typu v republice, roku 2000 jsme pořídili další dva CT přístroje a v roce 2008 jsme získali SOMATOM Definition AS+. Díky novému, ještě dokonalejšímu systému SOMATOM Force a další moderní technice našich pracovišť vaskulární intervence, mamografie a magnetické rezonance, která jsou navzájem propojena, představuje FNO naprosto špičkové zázemí pro všechny medicínské obory,“ uzavírá docent Krupa.

Infografika projekt v číslech - Fakultní nemocnice OstravaZdroj: Deník

Mluvčí FN Ostrava Naďa Chattová: Obnova a modernizace přístrojů v naší nemocnici je nezbytná

Mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Naďa ChattováZdroj: Fakultní nemocnice ostravaJak konkrétně využívá FN Ostrava možnost čerpání z evropských dotačních fondů?
Fakultní nemocnice Ostrava může díky podpoře z evropských fondů výrazně modernizovat, nakupovat anebo obměňovat přístrojovou techniku. V loňském roce jsme tak například v rámci projektů  s názvem Zvýšení kvality návazné péče pořídili desítky přístrojů i zdravotnické techniky.

V čem vidíte největší přínos projektu Zvýšení kvality návazné péče?
Na prvním místě je nutné říct, že jsme mohli pořídit zdravotnickou techniku, která výrazně pomůže zlepšit jak diagnostické, tak terapeutické výkony. Například kardiochirurgickou kliniku jsme vybavili novou endoskopickou 3D sestavou, která umožní pohodlněji a přesněji provádět takzvané miniinvazivní operace. Pro představu: při použití 3D věže teď operatéři otevírají hrudník pouze 5 až 8 cm řezem v mezižebří místo obvyklého podélného protětí hrudní kosti v délce zhruba 25 až 30 cm. Díky 3D se teď kardiochirurgové dokážou v hrudníku lépe orientovat a postupně by tak mohli plně přejít jen na endoskopické výkony.

Nové přístroje zvyšují bezpečnost operačních zákroků, zlepšují rehabilitaci. Pomáhají i k výraznému zkrácení pobytu pacientů v nemocnici.

Na který z přístrojů, jež jste pořídili z evropských dotací, byste rádi upozornili?
Rozhodně musíme vyzdvihnout pořízení, ale hlavně uvedení do provozu CT přístroje  s multispirální vyšetřovací technikou, s více než 128řadovým snímáním současně – SOMATOM Forces příslušenstvím. Toto CT totiž posouvá diagnostické i léčebné možnosti fakultní nemocnice zase o kus dál. Jsme teprve druhým zdravotnickým zařízením v republice, které tímto nejmodernějším a nejvýkonnějším dvouzdrojovým CT systémem SOMATOM Force společnosti Siemens Healthineers disponuje. 

V čem jsou hlavní výhody tohoto CT?
Přístroj v hodnotě 44 milionů korun zásadně zlepšuje pohodlí poskytované při vyšetření pacientům a umožňuje i vyšetření těch, u nichž by skenování jiným CT zařízením mohlo být komplikované, či dokonce nemožné. Díky tomu, že přístroj dokáže pokrýt celou oblast hrudníku za méně než vteřinu, v případě nutnosti  i bez zadržení dechu — a celé tělo za pouhých pět vteřin, můžeme nyní bez problémů vyšetřit například i pacienty s traumatem, neklidné pacienty nebo děti. Výrazně se také snížila dávka radiačního záření, takže jej mohou podstoupit i klientis nedostatečnou funkcí ledvin.  V mnoha případech také nahradí invazivní angiografii, což je rentgenové zobrazení cév při zobrazení tepenných výdutí.

Na začátku roku vaše nemocnice otevřela nový Pavilon péče o matku a dítě. Na co konkrétně šly evropské peníze v této souvislosti?
Pod jednou střechou nového pavilonu je gynekologické oddělení, stacionář pro onkologické pacientky, nové ambulance a hlavně oddělení neonatologie. Naše perinatologické centrum je jedním z největších v Česku. Pro představu – ročně naši odborníci pečují  o 800 dětí, které musí být ihned po narození umístěny do inkubátoru. A díky evropské dotaci teď máme 27 nových inkubátorů, novou monitorovací techniku, nové ventilátory a další přístroje, které potřebujeme k tomu, aby naše péče o novorozená miminka byla co nejkvalitnější.

Gynekologicko-porodnická klinika v novém pavilonu disponuje třemi ultrazvukovými přístroji nejvyšší třídy, které stály přes  10 milionů korun. Podařilo se vybavit porodní sál špičkovým monitorovacím systémem, zcela nové přístrojové vybavení máme i na JIP. Onkogynekologové nově pracují  s moderní laparoskopickou soustavou s velmi vysokým rozlišením i s novými technologiemi umožňujícími kvalitnější zobrazovaní uzlin.

Proč je obnova a modernizace přístrojů nezbytná pro komplexní péči o pacienty?
Fakultní nemocnice Ostrava je nejen největším, ale hlavně nejvýše postaveným zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji. A i proto je nutné, aby disponovala nejmodernější zdravotnickou technikou. Ta umožní zefektivnění zavedených vyšetřovacích i léčebných metod. Nové přístroje zvýší bezpečnost prováděných operačních zákroků, zlepší rehabilitaci a  v konečné fázi směřují k výraznému zkrácení pobytu pacientů v nemocnici. 

Tisíc projektů pro lepší ČeskoZdroj: Deník