Pokud lidé, kteří pobírají vdovský důchod, přestanou splňovat podmínky dočasně o peníze přijdou. Když je do dvou let začnou opět splňovat, úřady jim ho zase vyplácejí. V budoucnu se jim možnost získat takové přilepšení rozšíří. Státní úředníci totiž připravují výrazné prodloužení lhůty na obnovení nároku na vdovskou penzi.

Zařídit to má vládou navrhovaná penzijní reforma. „Nově by se toto období pro obnovení nároku mělo prodloužit opět na pět let po skončení předchozí výplaty,“ stojí v návrhu změn, které vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud vše projde podle plánu, začne změna platit od ledna 2025.

Důchodová kalkulačka:

Díky mimořádné valorizaci, kterou vláda nařídila z důvodu přetrvávající vysoké inflace, seniorům v červnu vzrostou důchody. Průměrný starobní důchodce dostane o 750 korun víc, a průměrný důchod tak poprvé v historii překročí hranici 20 tisíc korun
Valorizace důchodů je tu: Spočítejte si na kalkulačce, jak se vám mění penze

Vdovský a vdovecký důchod mohou pobírat lidé, kterým zemřel manžel nebo manželka. Obvykle peníze dostávají po splnění příslušných podmínek po dobu jednoho roku. Potom na něj mnoha z nich nárok zaniká. Nadále jej poté mohou brát například ti vdovci a vdovy, kteří pečují o nezletilé dítě, nebo ti, kteří jsou již v důchodovém věku.

Předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová připomněla, že pětiletá lhůta pro návrat pozůstalostního důchodu platila již dříve. „Za nás je to samozřejmě správně, proto to vítáme. Je to hlavně ochrana pro ženy, protože se většinou dožívají vyššího věku než muži,“ prohlásila.

Její slova potvrzují statistiky České správy sociálního zabezpečení. Ta letos v březnu vyplácela 12 272 vdovských důchodů v průměrné výši 12 215 korun a 4911 vdoveckých důchodů v průměrné výši 11 023 korun. Tato statistika ovšem zahrnuje pouze takzvané sólo důchody, tedy takové, které nejsou v souběhu s důchodem starobním.

Dočasné zvýhodnění

Prodloužení lhůty pro obnovení výplaty hodnotí kladně rovněž ředitelka Nadačního fondu Vrba Petra Glosr Cvrkalová. Její organizace se specializuje na právní, finanční i psychoterapeutické poradenství pro ovdovělé rodiče s malými dětmi. „Je to dobrá zpráva. Ale pomůže to jen těm, kteří mají blízko do důchodu. Nás čtyřicátníků se to netýká,“ podotkla Glosr Cvrkalová.

Navíc podle ní půjde zejména u vdov o pouze dočasné zvýhodnění. „Ve výsledku si možná moc nepolepšíme, protože se ženám zase oddaluje věk odchodu do důchodu. Takže do pěti deseti let jejich situace možná ve výsledku bude zase stejná,“ konstatovala Glosr Cvrkalová.

Matky v důchodu bývají často znevýhodněny za to, že svůj čas věnovaly péči o potomky a jejich výchově
Ženám pomůže k vyššímu důchodu vyměřovací základ. Kritikům vadí továrna na děti

Zejména situace vdov s malými dětmi podle ní mnohdy bývá velmi obtížná. Zejména proto, že výše případného důchodu i to, zda na něj vůbec budou mít nárok, vychází z přístupu jejich zemřelého manžela. Podle jejích zkušeností přitom mnozí takoví živnostníci například neplatí povinné zálohy na sociální pojištění, ale před svými rodinami to tají. „Takoví chlapi mnohdy nebývají zodpovědní, a je jim v podstatě jedno, jak to bude mít jejich manželka s dítětem, když se jim něco stane,“ posteskla si Glosr Cvrkalová.

Rodinám pozůstalých by podle ní mohlo pomoci, kdyby stát také zvolnil přísná pravidla. Kupříkladu u sirotčích důchodů totiž podle ní stačí splnit jen poměrně nízké doby sociálního pojištění. „Mně by se líbilo, kdyby kritéria pro výplaty vdovských a vdoveckých důchodů byla srovnatelná s těmi sirotčími,“ dodala Glosr Cvrkalová.

Vdovský (vdovecký) důchod nárok:

• nárok má pozůstalý po zemřelém manželovi (manželce), který pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo pokud ke dni úmrtí splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (tato podmínka se nevyžaduje, pokud zemřel následkem pracovního úrazu)

• vyplácí se, pokud manželství existovalo v době úmrtí manžela

• vdovský (vdovecký) důchod zanikne dnem uzavření nového manželství

• o důchod je třeba požádat na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení

• žádost lze podat i zpětně, a to nanejvýš pět let; výplata bude přiznána od data vzniku nároku, nevyplacené splátky budou doplaceny

• výše důchodu je dána délkou doby důchodového pojištění zemřelé osoby a výší jejích výdělků v rozhodném období

• pokud pozůstalý nepobírá starobní nebo invalidní důchod, činí výše výměru 50 procent důchodu, který by pobíral zesnulý k datu úmrtí

• výplata vdovského (vdoveckého) důchodu pozůstalému standardně náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela, oté pokračuje jen v přesně vymezených případech (například pokud se stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o rodiče závislé na její pomoci, pokud je v invalidním důchodu)

Zdroj: ČSSZ