Dobrou zprávou je, že 
i v penzijním spoření si můžete peníze jednorázově doplnit. Musíte ale počítat s tím, že si tím dodatečně nevylepšíte státní příspěvek ve výši 90 až 230 korun měsíčně (při spoření 300 až 1000 a více korun měsíčně). Na druhou stranu, když peníze doplníte, nejenom že vylepšíte svoji situaci ve stáří, ale vznikne vám nárok na daňovou úlevu. To v případě, že spoříte více než tisíc korun měsíčně. Daňovou úlevu totiž můžete nárokovat, pokud za rok na penzi spoříte částku mezi 12 až 24 tisíc korunami, tedy dva tisíce měsíčně. O této částce se hovoří jako o takzvaně daňově optimální. Na jejím základě střadatel dostane nejvyšší státní příspěvek (230 korun měsíčně) a navíc mu stát vrátí peníze na daních.

Přispět může 
i zaměstnavatel

„Pokud si účastník letos nespořil optimální částku – tedy 2000 korun měsíčně – a chtěl by teď na konci roku zpětně platby doplatit, může to udělat. Stačí se jednoduše s penzijní společností domluvit na jednorázovém vkladu. Nedostane sice zpětně vyšší státní příspěvky, úlevu na daních ale zpětně získat může," potvrzuje viceprezident Asociace penzijních společností ČR a předseda představenstva České spořitelny – penzijní společnosti Aleš Poklop.

„Účastník si totiž může o naspořené peníze přesahující roční vklad 12 000 korun snížit daňový základ, a to až o 12 000 korun. Pokud si tedy klient jednorázově vloží do třetího pilíře tolik, aby celková roční vložená částka činila alespoň 24 000 korun, může na daních ušetřit 1800 korun," říká Aleš Poklop. Přihodit dodatečně peníze mohou před koncem roku svým zaměstnancům i firmy. „Je možné, aby zaměstnavatel přispěl svým zaměstnancům před koncem roku formou mimořádného příspěvku zaměstnavatele. Maximální limit pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od odvodů činí 30 tisíc korun pro jednoho zaměstnance," upřesňuje Tomáš Vystrčil, viceprezident Asociace penzijních společností ČR a člen představenstva Conseq penzijní společnosti.

Vlastní spoření je základní jistotou pro stáří. Jak včera upozornil průzkum agentury STEM, 86 procent lidí si nyní myslí, že starobní důchody nejsou přiměřené. Skoro 76 procent lidí uvedlo, že nynější průměrný důchod (11 614 Kč) už nestačí pokrýt základní potřeby důchodců. 

Důchody