Co přináší letošní rok v oblasti spoření na důchod?
Zásadní novinkou jsou pozitivní změny v oblasti daňových úlev. Doposud bylo možné ušetřit na dani ročně 1800 korun, když si člověk odkládal měsíčně dva tisíce korun a více. Od prvního ledna však platí, že touto formou lze získat až 3600 korun, pokud bude zájemce spořit měsíčně alespoň tři tisíce korun.

Čtěte také: Politolog Kubáček: Voličům hromadění postů vadí čím dál méně

Jak hodnotíte z vašeho profesního hlediska loňský rok?
Z hlediska vývoje na finančních trzích nebyl příliš příznivý úrokové sazby se držely na historických minimech a dluhopisy, především státní, vykazovaly mimořádně nízké výnosy. Na druhou stranu ačkoliv svět zažil několik nečekaných událostí, například rozhodnutí Velké Británie vystoupit z Evropské unie nebo zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, akciové trhy spíše posilovaly. Pro zákazníky v účastnických fondech, kteří si zvolili vyváženou nebo dynamickou strategii, tak byl uplynulý rok vysloveně pozitivní.

Což znamená…?
U dynamických fondů bylo zhodnocení mezi pěti až deseti a u vyvážených mezi dvěma až pěti procenty.

Možnost založit důchodové spoření i dětem existuje již rok. Ujala se tato novinka?
Po prvním roce evidujeme přes dvanáct tisíc dětských smluv, což je podle mne vel-mi potěšující. Rodiče ukládají dětem v průměru 577 korun měsíčně a průměrný věk dítěte při podpisu smlouvy je osm let. Letos předpokládáme podobný vývoj. Návrh zákona, který by znevýhodnil výběr části úspor v 18 letech, naštěstí neprošel, čili podmínky zůstávají, jaké byly.

Jste jako odborníci spokojeni s vývojem ve třetím pilíři, tedy v tom, který byl dříve známý veřejnosti jako penzijní připojištění?
Třetí pilíř se stabilizoval a i v bouřlivých posledních letech, kdy byl zaveden a následně zrušen druhý pilíř, zůstal pro lidi bezpečnou cestou, jak si spořit na stáří. I třetí pilíř se však v posledních letech změnil.

K lepšímu?
Ano, šlo o změny k lepšímu. Ať už jde o stanovení 60 let jako věkové hranice pro výplatu naspořených peněz, nebo předtím o zavedení předdůchodů či možnost investovat do různých typů účastnických fondů. Loni jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu nových klientů. Penzijní spoření je tedy pro občany zase zajímavé.

Váš odhad, týkající se pokračování reformy? Myslíte si, že v blízkých letech dojde ještě ke změnám a teoreticky jsou vůbec potřebné?
Myslím, že kultivovat náš důchodový systém je zcela jistě potřebné. Pro zachování určitého standardu v důchodovém věku je nutné především dále posilovat roli individuálního spoření, tedy třetího pilíře, o němž jsme už mluvili. Pro dostatečnou tvorbu rezerv bude nutné zapojit do celého systému ve větší míře i zaměstnavatele. A teď nemám na mysli jen některé náročnější profese, které se nedají vykonávat do pozdního věku, ale podniky jako celek.

Věk pro odchod do důchodu má byt 65 let. Je udržitelný?
Ve střednědobé perspektivě je taková hranice jistě možná, v dlouhodobé uvidíme. Rozhodnutí přichází v době, kdy některé jiné evropské země mluví o nutnosti posunutí této hranice. Důvod je ryze pragmatický, udržitelnost veřejného důchodového systému.

Demografie je poměrně exaktní věda, mluví řečí čísel. Zabýváte se v asociaci cestami, kam se ubírat dále?
Užitečná může být například podpora porodnosti. K zajištění reprodukce je třeba mít porodnost 2,1 dítěte na ženu, nyní je to 1,6. Stát by měl motivovat rodiče, protože význam dětí je pro důchodový systém budoucnosti nenahraditelný.

Čtěte také:

Pracovní výhody. Stravenky i penzijní spoření
Počet účastníků doplňkového penzijního spoření přesáhl půl milionu