Po pesticidech v potravinách nikdo netouží, v současném zemědělství jsou však všudypřítomné. Tyto látky mohou způsobovat zvýšené riziko rakoviny, problémy s reprodukcí nebo narušený duševní vývoj u dětí. Koncový spotřebitel přitom nemá šanci se před pesticidy bránit, protože ani omytí ovoce či zeleniny před konzumací nemusí stačit.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) proto svolal odborníky napříč obory, aby na hledali možnosti minimalizace těchto rizik. Pozvání přijal i zástupce hlavního veterinárního inspektora Polska. Svaz při řešení této problematiky hodlá spolupracovat také s producenty a se státem.

„Musíme ochránit spotřebitele především v těch případech, kdy sami nemohou při nákupu odhalit překročení povolených limitů těchto látek,“ zdůraznil Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Obchodní řetězce se své odpovědnosti nezříkají a nastavují si dobrovolně interní pravidla, mnohdy přísnější než mezinárodní normy. Samostatně a na vlastní náklady testují hodnoty zbytkových pesticidů a o výsledcích aktivně informují kontrolní orgány. Od producentů vyžadují certifikace produkce podle přísných mezinárodního standardů (GlobalGAP) a zejména se od dodavatelů snaží získat závazky dodání potravin s nižším obsahem zbytkových pesticidů.

Upřednostnit výrobky bez pesticidů? Problém

„Podle platné legislativy by mohla nastat situace, že by obchodní řetězec mohl být zažalován dodavatelem za porušení zákona o významné tržní síle, protože vyžaduje dodávku ovoce se sníženým obsahem zbytkových pesticidů,“ upozornil prezident SOCR ČR Tomáš Prouza. Do řešení bezpečnosti a nezávadnosti potravin proto musí být podle něj aktivně zapojen také stát.

„Od státu očekáváme, že účinnými kontrolami zabrání vstupu kontaminovaných produktů na trh a na mezinárodní úrovni se bude angažovat pro přijetí přísnějších limitů,“ dodal Prouza. Ze statistik SZPI vyplývá, že z 1186 vzorků potravin, které byly loni testovány na přítomnost 460 zkoumaných pesticidů, jich bylo pozitivních 933, což představuje téměř 79 procent.

Příčinou nadlimitních zjištění reziduí u pesticidů je podle ředitele pražského inspektorátu SZPI Petra Cuhry zejména překročení stanoveného dávkování či ochranných lhůt. „Státní zemědělská a potravinářská inspekce se v rámci úřední kontroly potravin dlouhodobě a systematicky věnuje problematice reziduí pesticidů,“ uvedl ředitel inspekce Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI.