Vedoucí Sadů Nebílovy Jana Zikmundová Deníku řekla, že bude záležet na tom, jakou finální cenu obchody pěstitelům nabídnou. „Jsme rádi, že se v tomto směru něco podniká. Rádi bychom čerstvé zboží zobchodovali na českém trhu. Závisí to ovšem na tom, za kolik od nás budou ochotni obchody nakupovat,“ sdělila Zikmundová s tím, že tuzemské pěstitele většinou „porazí“ levnější ovoce ze zahraničí.

„Víceméně se pořád přetahujeme s polskými pěstiteli jablek, což nás trápí. Mnoho ovocnářů pak svou živnost pověsí na hřebík, protože už na to nemají energii. Nejsme schopni akceptovat cenovou nabídku velkoobchodů, protože nepokryje ani náklady,“ vysvětlila Zikmundová.

Kvalita za vyšší cenu 

Broněk Forejt ze zelárny v Křimicích si myslí, že se většina českých zemědělců dokáže zákonu přizpůsobit. „Určitě jsme schopni takové množství vyprodukovat. Česká produkce je navíc kvalitní, což určitě lidé ocení. Vidím to i na trzích, kde si zákazníci rádi připlatí za kvalitu,“ uvedl Forejt.

Nový zákon by mohl pomoci i pěstitelům brambor. „Určitě by se více prodalo, omezil by se zahraniční dovoz a měli bychom tak menší přebytky. V současné době se totiž často všechny brambory nedaří rozprodat,“ informoval ředitel společnosti VESA Velhartice Viktor Kopačka.

Pozitiva v plánované změně spatřuje rovněž Jaroslav Šíma z krajské pobočky Agrární komory. „Bude to šetrnější k životnímu prostředí, protože se zkrátí dopravní vzdálenosti. Vůbec se nebojím toho, že by na pultech nějaké komodity chyběly. Zákon má samozřejmě i svá úskalí, ale tohle bude pro naše zemědělce výhodné,“ upozornil Šíma.

Negativně se k novele staví výrobce šumivých vín Bohemia Sekt ze Starého Plzence, podle něj totiž není možné vyrobit žádané množství vín výhradně z domácí produkce hroznů.

„V produkci vinných hroznů Česko není ani zdaleka soběstačné. Moravské a české vinice pokrývají tuzemskou spotřebu vína maximálně z jedné třetiny, v letech slabých na úrodu ale i méně. Na rozdíl od jiných zemědělských komodit je réva vinná trvalá kultura. Vysazuje se alespoň na dobu 40 let, plodit začne čtvrtým rokem od vysazení,“ popsal ředitel Bohemia Sektu Ondřej Beránek s tím, že společnost vítá všechny kroky, které vedou k podpoře domácích producentů, ovšem za předpokladu, že bude uspokojena poptávka spotřebitelů jak z hlediska množství a ceny, tak samozřejmě i kvality.

„Podpora tuzemské produkce by dle našeho názoru měla být zaměřena na spotřebitele, aby sám z vlastního přesvědčení preferoval domácí produkci před zahraniční a ne aby byla jeho volba regulovaná zákonem,“ argumentoval Beránek.

Zdraží zahraniční vína? 

Podle něj se pak totiž kvůli zajištění prodejnosti českých vín mohla zdražit ta zahraniční. „Prodejní řetězce, které by byly za plnění kvót zodpovědné, by pravděpodobně byly nuceny zvednout marže na zahraničním víně víc, než by normálně musely. V konečném důsledku by zvýšené náklady dopadly opět na spotřebitele,“ doplnil ředitel.

Kvóty proto společnost nepovažuje za vhodný způsob podpory českých a moravských vinařů. „Jsme navíc přesvědčeni, že podobné umělé zásahy jsou v přímém rozporu s obchodním právem EU a snaha o jejich zavedení zcela postrádá logiku. Není nám známo, že by byl podobný způsob podpory někde v zahraničí zaveden. Alespoň v zemích EU určitě ne. Celkové možné dopady na společnost Bohemia Sekt v tuto chvíli teprve analyzujeme a vyhodnocujeme, každopádně platí že s návrhem nesouhlasíme a domníváme se, že je v přímém rozporu s pravidly fungování vnitřního trhu EU a principy volného obchodu,“ uzavřel Beránek.