Jedny podporují zavádění objevů výzkumníků do praxe, druhé mají pomáhat zviditelnění firem a jejich produktů či další nabídky. Jde vlastně o dotační programy (ovšem s rychlejším přístupem k penězům a se snazším papírováním, než bývá obvyklé). Loni se kreativní vouchery setkaly s takovým zájmem, že při přidělování peněz dokonce muselo dojít na losování.

Pro oba programy bude podle rozhodnutí krajských zastupitelů k dispozici po pěti milionech korun. „Inovačními vouchery chceme stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou,“ připomněl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). V minulosti takovýto přenos poznatků „z laboratoří do praxe“ přispěl například k rozjetí výroby samočisticího nanonátěru, ke sledování masivu hornin pomocí takzvané vybuzené polarizace, k vylepšení procesu přeměny odpadů na biopaliva, ale třeba i ke snížení nákladů v chovu skotu.

Výzva k podávání žádostí v rámci tohoto dotačního programu má být vyhlášena již brzy. „Předpoklad je na začátku března,“ řekl v úterý Deníku vedoucí projektové kanceláře inovačního centra Petr Jirman. Předběžně se počítá s tím, že podpora na jeden projekt by byla poskytována v rozpětí do 50 tisíc korun do 300 tisíc.

Kreativní vouchery nabízejí peníze na zaplacení spolupráce s různými tvůrčími pracovníky – od specialistů na reklamu až po designéry či architekty. Žádat o peníze umožňující zlepšení propagace, ale i atraktivnosti nabídky by mělo být možné zřejmě od 1. dubna. V tomto případě se počítá s podporou na jeden projekt do 150 tisíc korun (v případě průmyslového designu by pak maximum mělo být stanoveno na dvojnásobek: na 300 tisíc).

V rámci inovačních voucherů bylo v letech 2016 a 2017 podpořeno celkem ve třech výzvách 76 žádostí od 64 firem v celkovém objemu 9 603 415 Kč. Původně dorazilo dohromady 143 žádostí od 122 firem – ne všechny ale vyhověly podmínkám. Největší zájem byl o spolupráci s experty Českého vysokého učení technického (15 projektů), s Českou zemědělskou univerzitou (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky (8). S kreativními vouchery začalo inovační centrum loni, kdy na ně bylo vyčleněno pět milionů. Přihlásilo se 59 firem, z nichž podmínkám vyhovělo 25 – s požadavky v souhrnu za 5,8 milionu. Losováním pak bylo vybráno 21 firem k vyplacené dotací v celkové výši 4,73 milionu.