Kolik dětí by mělo příspěvek získat?
Jedná se o více než 1,5 milionů dětí. Rozpočtové náklady stát odhaduje na cirka 7,8 miliard korun.

Jaká jsou kritéria?
Příspěvek bude poskytován na každé dítě, pokud nepřesáhlo věk 18 let. O příspěvek budou moci žádat i lidé, kteří očekávají příchod potomka na svět do konce letošního roku.

Věk dítěte jsou jediná kritéria?
Ne. Nárok na pětitisícový příspěvek mají pouze rodiny s ročním hrubým příjmem za rok 2021 do jednoho milionu korun. Pro lepší představu – měsíčně se jedná o maximální rodinný příjem 83 333 korun. Dítě musí mít bydliště i trvalý pobyt v Česku.

Schůze Poslanecké sněmovny
Za dítě pět tisíc. Sněmovna schválila pomoc pro rodiny s příjmem do milionu

Mají nárok na příspěvek cizinci?
Pokud rodiče pracují v Česku, mají povolení k dlouhodobému pobytu, jsou jiný způsobem vázáni, pak ano.

Mohou žádat i příspěvek i pěstouni?
Ano. O příspěvek může žádat každý zákonný zástupce dítěte, tedy například i prarodiče.

Obdržím peníze automaticky?
Bez žádosti obdrží příspěvek jen rodiče, kteří mají v červnu nárok na přídavek na dítě (týká se asi 230 tisíc dětí, pozn. red.). Ostatní budou muset podat žádost.

Kdy si budu moci požádat?
Zákon ještě musí schválit senátoři a podepsat prezident. Jakmile začne platit, což vláda očekává v srpnu, pak lze žádat. „Směřujeme k tomu, aby byl vyplácen v srpnu. Chceme pomoci rodinám s náklady souvisejícími se začátkem školního roku,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kde o příspěvek požádám?
Osobně na vybraných portálech CzechPointu (obecní a krajské úřady), na pobočkách úřadu práce či lze zažádat elektronicky.

Rodiny s dětmi do 18 let dostanou od státu mimořádný příspěvek.
Pět tisíc na dítě do 18 let. Vláda schválila podobu příspěvku pro rodiny

Je podání žádosti časově omezené?
Ano. Na podání žádosti bude jeden rok.

Co budu potřebovat v případě žádosti on-line?
Pro přihlášení do aplikace ministerstva, která bude umístěna na je jeho webových stránkách, je nutná elektronická identita. Vše se ještě „dotahuje“ V aplikaci pak stačí vyplnit základní údaje ve formuláři a zaškrtnout čestné prohlášení, že rodinný příjem nepřekročil zmíněnou hranici jeden milion korun hrubého.

Kdo bude kontrolovat pravdivost vyplněných údajů?
Žádosti bude prověřovat úřad práce. Pro lepší kontrolu by mělo dojít k propojení systémů finanční správy kvůli dani z příjmu a sociální správy kvůli odvodům výdělku.

Co když obdrží příspěvek i lidé, kteří na něj nemají nárok?
Lidé budou muset částku v takovém případě vrátit. Vymáhat nazpět ji bude celní úřad.

Musím příspěvek zpětně danit?
Ne. Jednorázový příspěvek bude poskytován bez jakéhokoliv dalšího krácení. Tedy nemusí se zpětně danit, nemohou jej „zabavit“ exekutoři či nemůže být stržen v rámci srážek ze mzdy.

Rakouská vláda zveřejnila balíček opatření, kterými chce zmírni dopady vysoké inflace
Boj s inflací v Rakousku: Vláda přispěje dospělým 500 eur, dětem polovinu

Co vše se do hrubého příjmu počítá?
Jednoznačně příjmy ze zaměstnání, podnikání. Dále pak příjmy z nájmů. Do příjmu se počítají i dávky či náhrady v podobě rodičovského příspěvku, podpora v nezaměstnanosti, výživné na dítě, výsluhový příspěvek, ale také prodej nemovitosti, cenných papírů či z převodu firmy.

Kam mi stát peníze pošle?
Jednou z možností je bezhotovostní převod na bankovní účet, nebo klasicky složenkou na dobírku.