Majitelé aktuálně řeší získání souhlasného stanoviska od hasičů. Potřebují ho pro podání žádosti o kolaudaci dvou objektů, které postavili v nejvyšších partiích Krkonoš. „Petrova bouda bude otevřena pro veřejnost koncem ledna, počátkem února 2020 po kolaudaci a krátkém zkušebním provozu,“ sdělil Deníku Martin Havlík, jednatel společnosti Snowy Chalet.

Komplikace? Zásadní žádné

Zásadní komplikace náročné stavby, která probíhala v nadmořské výšce 1288 metrů pod dohledem památkářů, se podle Havlíka neobjevily. „Lze konstatovat, že vše běží podle upraveného harmonogramu. Zásadní komplikace se nevyskytly. Aktuálně řešíme získání souhlasného stanoviska od hasičů. Ostatní stanoviska, která potřebujeme pro podání žádosti o kolaudaci objektů, již máme. Pokud vše půjde podle plánu, tak bychom mohli kolaudovat a získat souhlas s užíváním stavby zhruba v polovině ledna 2020,“ řekl Martin Havlík.

Jednatel společnosti Snowy Chalet zároveň potvrdil, že souhlasné stanovisko k užívání nové hlavní budovy vydali i památkáři. „Podmínky pro realizaci a následnou kolaudaci jsou stanoveny v rámci stavebního povolení. Aktuálně máme souhlasné stanovisko od památkářů pro kolaudaci, ve kterém jsou uvedeny podmínky, které se mají splnit,“ uvedl.

Petrova bouda ožije osm let po rozsáhlém požáru, který ji zničil 1. srpna 2011. Návštěvníkům budou k dispozici dva objekty. V hlavním objektu A půjde o ubytování v apartmánech zhruba pro 36 osob. "Budeme rovněž poskytovat ubytování v noclehárně, která umožní tranzitní ubytování pro zhruba 12 osob ve spacáku. Další ubytování bude v Ovčárně v objektu B, což je samostatná ubytovací jednotka pro zhruba 16 osob na stanovené období,“ upřesnil Havlík.

Stavba nové Petrovy boudy začala v květnu 2016, náklady se pohybují kolem 120 milionů korun.