Kdo chce dobrého piva navařiti, musí dobrý slad k tomu mít. A dobrého sladu nemůže z daremného ječmene nadělat. To řekl na konci 16. století astronom a osobní lékař císaře Rudolfa II. Tadeáš Hájek z Hájku. Problém však je, že ječmene je na našem území stále méně. A navíc jej ohrožují výkyvy počasí.

Zatímco ještě na začátku milénia se osevní plocha ječmene pohybovala kolem 400 tisíc hektarů, dnes je to necelých 200 tisíc. „Je to asi sedm procent zemědělské půdy v České republice. A i kvůli vlivu klimatických změn se ječmen stává pro zemědělce v posledních dekádách riskantní plodinou,“ uvedl manažer udržitelnosti Plzeňského Prazdroje Ivan Tučník.

Dodal, že pokud počasí nepřeje a ječmen nevyhoví vysokým sladovnickým nárokům, jsou pěstitelé nuceni jej prodat za zlomek ceny na krmné účely.

Klimatické změny ohrožují dokonce i chmel. Více čtěte v textu: 

Nositelem hořkosti v tradičním českém alkoholickém nápoji jsou alfa hořké kyseliny obsažené v chmelu. Jak však dokazuje studie českých vědců, právě chmel ohrožují klimatické změny
České pivo kvůli změnám počasí (ne)hořkne. Budoucností jsou nové odrůdy

Aby tomu tak nebylo, spojil plzeňský pivovar síly mimo jiné s Českou zemědělskou univerzitou, Mendelovou univerzitou či zemědělskou skupinou JTZE. Spolu spustily projekt Pro ječmen kombinující postupy regenerativního zemědělství a nejmodernější technologie. Na třech plochách na Vysočině, Královéhradecku a ve středních Čechách zkouší zajistit ječmenu dostatek živin a vláhy, zvýšit jeho odolnost a pomoci tak pěstitelům se stabilizací sklizní. A to nejen u ječmene. Na vše dohlíží maskot Ječman.

Víc živin i vláhy

„Projekt by měl přinést odklon od konvenčního způsobu. Základem je, že pole nikdy nezůstane holé a s půdou budeme nakládat maximálně šetrně. Rostlinám tím poskytneme potřebnou podporu, vláhu i živiny. Zvýšení podílu organické hmoty v půdě přispěje i k tomu, že výhledově nebude potřeba tak vysoké množství průmyslových hnojiv,“ doplnil Tučník.

„Pole jsou neustále oseta nebo pokryta, abychom je ochránili proti erozi a pomocí kořenů půdu prokypřili. Využíváme meziplodiny, které chrání půdu v období mezi pěstováním hlavních plodin a doplňují do ní živiny. Zároveň s půdou zacházíme velmi šetrně, aby docházelo k jejímu minimálnímu narušování, a nerozrušujeme ji hlubokou orbou,“ vysvětlil agronom ze skupiny JTZE Tomáš Sojka.

Zdražování piva v Česku? Někde k němu ještě nepřistoupili: 

Novoroční zvýšení DPH u čepovaného piva způsobilo velký průvan nejen v ceníku hospůdek, ale i v jejich návštěvnosti
Ne všechny hospody od začátku roku zdražily pivo. Mají pro to své důvody

Vědci však nesledují pouze ječmen. „Uplatňujeme osevní postup o čtyřech plodinách. Výzkumnou plochu jsme proto rozčlenili na menší části a v každém roce pěstujeme všechny plodiny zapojené do osevního postupu včetně ječmene. Na plochách, které jsou na třech místech v České republice, tak kromě ječmene pěstujeme i pšenici, soju, cukrovou řepu, řepku či silážní kukuřici,“ doplnil Jiří Zajíček z České zemědělské univerzity.

Při vyhodnocování projektu, který je plánován na pět let, nebudou tak vědci klást důraz nejen na výnos ječmene, ale také na ostatní plodiny.