Podle MPO pominuly důvody, proč byl příspěvek poskytován, vyplývá z návrhu dostupného na webu vlády. S návrhem zákona nesouhlasí odbory.

Změna se nebude týkat příspěvků, na které získají horníci nárok před vstoupením zákona v platnost. „Vzniklé nároky na zvláštní příspěvek horníkům již nelze zrušit s ohledem na princip ochrany nabytých práv,“ uvádí se v důvodové zprávě. Změna se tak podle zprávy dotkne především zaměstnanců v hlubinných dolech společností OKD a Důl Kohinoor.

MPO chce příspěvek zrušit, protože na něj nemají nárok zaměstnanci v jiných resortech. „Nárok u této skupiny zaměstnanců zakládá nerovnost podnikatelských subjektů před zákonem a nerovnost v nárocích zaměstnanců zdravotně nezpůsobilých k dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání,“ konstatuje MPO. Poskytované zákonné nároky z pracovněprávních předpisů by měly být podle něj totožné pro všechny zaměstnance. Útlumové důvody, tedy vyplácení kvůli zavírání dolů, navíc podle MPO pominuly.

Odborář: Není důvod příspěvek rušit

Podle místopředsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Františka Nekoly je okruh lidí, kterých by se změna dotkla, malý. Není tedy důvod příspěvek rušit, protože na státní rozpočet to nebude mít žádný dopad, uvedl Nekola.

Zvláštní příspěvek má charakter sociální podpůrné dávky, která jde mimo systém zákonného sociálního zabezpečení. Dávka je vyplácená ve výši 1500 nebo 1900 korun měsíčně podle délky zaměstnání a charakteru práce v dole.