Automaty na mléko v jižních Čechách nebo například v Domažlicích umožňují zemědělcům prodat denně několik set litrů nepasterizovaného kravského mléka přímo spotřebitelům. Zemědělci v okrese Tachov ale o pořízení takzvaných plechových krav neuvažují.

Podle zemědělců na Tachovsku jde o vysokou investici s nejistou návratností. „O pořízení mléčného automatu neuvažujeme. Pořizovací náklady jsou vysoké. Aby automat prosperoval, museli bychom ho umístit někam, kde je skutečně vysoký pohyb zákazníků a o takovém místě na Tachovsku nevím. Automat také vyžaduje určité provozní náklady. Musí se pravidelně doplňovat a pro svůj provoz potřebuje elektrickou energii,“ řekl nám jednatel společnosti Agročas Částkov Miroslav Bečvář.

Pořízení mléčného automatu nezvažuje ani Zemědělské družstvo Vlčák Černošín. „Mléčné automaty mají smysl tam, kde je vysoká koncentrace lidí. Mléko nemůže být v automatu věčně a mám obavy z nízkého odbytu. Myslím si, že by se nám pořízení takového automatu nevyplatilo,“ svěřil se nám jednatel družstva Vladimír Moravec.

Nízké výkupní ceny za mléko nutí zemědělce omezovat mléčnou výrobu. „Ceny mléka jsou pro nás likvidační. Byli jsme přinuceni snížit počet dojnic. Naše mléčné stádo je již nyní poloviční. Pokud zůstanou výkupní ceny mléka na stejné výši, myslím si, že se bude mléčná produkce nadále snižovat. Předpokládám, že současný stav nakonec povede i k likvidacím českých mlékáren,“ vysvětlil nám Moravec.

„O zřízení takzvaných plechových krav na Tachovsku jsem zatím neslyšel. Myslím si, že tachovští zemědělci o těchto automatech prozatím neuvažují,“ řekl nám s úsměvem Vladimír Burian z Okresní agrární komory v Tachově.