Jakmile by došlo k přerušení dodávek z Ruska, na trzích začne panika, kam až mohou vystřelit ceny?
Kreml zveřejňuje různé informace a požadavky a neustále tím trh znejisťuje a stresuje. „Všimněme si například otázky na platby za plyn v rublech, jejíž vyznění se během čtyř dnů třikrát změnilo. Trh je už delší dobu manipulovaný Gazpromem a je využíván ke geopolitickému boji. Velmi stručně řečeno bude cena zemního plynu především na evropském trhu přinejmenším v nejbližších dvou letech velmi vysoká a bude velice kolísavá v reakcích na geopolitiku,“ uvedl energetický expert společnosti EGÚ Michal Macenauer.

Pokud budou přerušeny dodávky z Ruska, je podle něho otázka ceny z jistého pohledu bezpředmětná, protože trh v dnešním pojetí tím de facto přestane existovat, přejde se hrubě řečeno na přídělový systém podle vyhlášky o stavu nouze.

Zemní plyn - Ilustrační foto
Čím topit bude i bez Ruska. Plyn v českých domácnostech ale vyjde dráž

Kdo je nejvíce závislý na ruském plynu?
Dodávky plynu z Ruska zajišťují spotřebu Evropské unie ze 40 procent. Unijní statistická agentura uvádí, že na ruském plynu jsou nejvíce závislé Česká republika a Lotyšsko, kde tvoří 100 procent spotřeby, následují Maďarsko a Slovensko.

Je řešením krize, aby se rychle obnovil provoz uhelných elektráren?
Česko by podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly mohlo obnovit provoz už odstavených uhelných elektráren. Potíž je v tom, že obnova by nebyla jednoduchá kvůli poruchovosti i způsobu uvedení do činnosti. Pro představu: dnes Česká republika vyrábí devět procent elektřiny z plynu.

Evropa se teď upíná ke zkapalněnému plynu, který se dováží tankery. Je to řešení? Kolik tankerů je potřeba na denní spotřebu Česka?
Poradce v energetice Michal Kajtman pro Českou televizi uvedl, že jeden tanker se stlačeným plynem by pokryl spotřebu České republiky v nejtužší zimě na dva dny.

Česko má zásoby plynu na necelý měsíc. Kdo má prioritu při nouzových dodávkách a koho naopak odpojí nejrychleji?
V případě zastavení dodávek plynu by podle Michala Macenauera byla zřejmě aktivována vyhláška o stavu nouze, která počítá s pěti odběrovými stupni při omezení dodávky a s pěti při přerušení dodávky. V současné době je těžké odhadovat, který by byl použit, nicméně jako první by na řadu pravděpodobně přišel energeticky náročný průmysl. I tam by se rozhodovalo podle daných kritérií.

Nejhorší varianta počítá s tím, že by plyn byl dodáván jen do kritické infrastruktury, jako jsou třeba nemocnice. V takovém případě by ale byly od plynu odpojeny i domácnosti. Podle odborníků, však k takovému scénáři nedojde, protože Rusko není jediným dodavatelem plynu do Evropy.

Které provozy jsou obecně nejvíce náročné na zásobování plynem?
Největším spotřebitelem plynu jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu těžký a chemický průmysl, a to ze 40 procent. Druhými největšími odběrateli jsou pak domácnosti z 28 procent.

Zásobník zemního plynu - ilustrační foto
Rusko v pátek dodávky plynu do Evropy nezastaví, oznámil mluvčí Kremlu Peskov

Na plynu jsou mimořádně závislé například pekárny, ale třeba i taková krematoria. V jaké fázi by se odpojovaly jejich provozy?
Podle vyhlášky o stavu nouze v plynárenství jak pekárny, tak krematoria patří do kategorie odběratelů D, a ta bude bez omezení či přerušení dodávky až do stupně devět. V desátém stupni pak dojde k přerušení pro kategorii D, ale pořád zůstává nekrácený odběr pro domácnosti. Je však pravděpodobné, že by i domácnosti byly instruovány či motivovány k omezení spotřeby už mnohem dříve.

Jak by rodiny s plynovým kotlem řešily utlumení dodávek plynu?
První volbou bude podle Michala Macenauera vždy elektřina, která je i stran spotřebičů snadno dostupná. „V mnoha případech ani není nezbytné pořízení nového přímotopu, velmi zjednodušeně řečeno v zatepleném bytě postačí nechat jistou dobu běžet horkovzdušnou troubu. Teplá užitková voda není nezbytná. Masivní náhrada tímto způsobem by však razantně zatížila distribuční soustavu a rovněž soustavu zdrojů,“ upřesnil.

Druhou volbou je pak využití biomasy v kotlích, kamnech a krbových kamnech a vložkách. Odborník ovšem dodal, že není třeba zbytečně strašit, protože energetika i tuto výzvu bezpochyby zvládne.