Hospodářský výsledek po zdanění meziročně stoupl o 30,5 procent na úroveň 44,2 miliony korun a schválený plán EBIT (zisk před zdaněním a úroky) byl překročen o 4,3 miliony korun.

„S ohledem na situaci na distribučním trhu považujeme tento výsledek za velmi dobrý. I přes přetrvávající pokles prodejů tisku se výraznějším propadům ve výsledcích hospodaření společnosti podařilo zabránit díky přijatým ekonomickým, strukturálním a provozním opatřením. Vedle optimalizace nákladů investujeme do dalšího rozvoje a do projektů, u kterých se očekává návratnost v delším horizontu," říká předseda představenstva PNS Petr Novák.

Valná hromada dále rozhodla o vyplacení dividendy akcionářům za rok 2016 ve výši šesti korun na akcii. Pro tento účel bude použito 33,9 milionů korun.

Akcionáři na valné hromadě prodloužili mandát předsedovi dozorčí rady PNS Davidu Bregarovi a odhlasovali změnu na postu člena dozorčí rady, kdy Alenu Černou vystřídala Karin Vedrová zastupující vydavatelství Bauer Media.

První novinová společnosti je největším distributorem tisku v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou Vltava Labe Media (35 %), Czech News Center (27,02 %), Mafra (26,27 %) a Bauer Media (11,24 %).