Drábová je podle deníku na ČEZ "opravdu naštvaná". Už dříve uvedla, že v Dukovanech možná byly kontroly bezpečnosti záměrně zanedbány. Při prověrce dokumentace se našly chyby v rentgenových snímcích potrubí, které mají odhalit případné netěsnosti. SÚJB sdělil, že pochybení byla u snímků z jaderné i nejaderné části elektrárny, bezpečnost ale podle Drábové přímo neohrožují. U dvou bloků Dukovan se ale potrubí nově kontroluje, a proto jsou odstaveny.

Preventivní kontrola dokumentace začala také v Temelíně, nebyla ale zatím dokončena. "I v Temelíně se našlo několik neprůkazných snímků. Jsou na potrubí, které buď lze přerentgenovat bez nutnosti odstavovat, nebo nejsou tak významné, aby si odstavení vynutily, a přerentgenování počká na řádnou odstávku," řekla HN Drábová.

Kontroly svarů

V Temelíně se podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže kontroly svarů potrubí provádějí nejen rentgenem, ale i ultrazvukem. Kontroly tam také neprováděla jen chomutovská firma Tediko, která prověřovala trubky v Dukovanech. Týdeník Respekt v polovině listopadu napsal, že některé rentgenové snímky potrubí z Dukovan byly rozmazané, někdy byl místo potřebných tří různých snímků jednoho svaru jen okopírován stejný snímek a některé svary hrozící netěsností byly označeny jako bezchybné.

ČEZ chce, aby okolnosti provedení nekvalitních kontrol svarů v Dukovanech prověřila policie. V polovině listopadu podal podnět k prošetření Okresnímu státnímu zastupitelství v Třebíči, které ho má předat policii. Policie by pak měla v této věci zahájit trestní řízení. Šéf ČEZ Beneš také oznámil, že firma pravděpodobně změní současný způsob údržby jaderných elektráren a větší část prací na svých elektrárnách si bude dělat sama.