Takzvané cukerné kvóty určující produkci a export v Evropě po padesáti letech, pro Česko po třinácti, s prvním říjnem končí. Na tento trh se tak vrací liberalizace.

Nařízením však nezaniká Společná organizace trhu s cukrem, jejíž mechanismy pěstování a výrobu ovlivnňovaly. Bude však fungovat ve značně redukované formě.

Evropská unie již nebude omezovat produkci. Ta představovala pro Česko přes 372,5 tisíce tun a rozdělena byla mezi pět cukrovarnických podniků. Nyní nastane období neregulované výroby cukru v EU i vývozu do třetích zemí.

Podniky také již nebudou platit výrobní dávku z cukru (12 eur za tunu) a přestane platit stanovená minimální cena cukrové řepy (26,29 eur za tunu), kterou byl doposud pěstitel „chráněn“.

Také končí režim nadkvótového cukru, který stanovil, jak lze naložit s „přebytečným“ cukrem. Co se týče vývozu cukru do třetích zemí, množstevní omezení vývozu nadkvótového cukru přestává platit. Ostatní mezinárodní dohody se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

Cukerné kvóty, ale i ostatní nástroje související s trhem, jako poskytování dotací pěstitelům cukrové řepy nebo vydávání dovozních a vývozních licencí, v Česku zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Je třeba upozornit, že po 1. říjnu zůstanou v platnosti některé povinnosti. „Jednoduše řečeno, na staré věci platí starý metr a na nové věci nový. Stále bude nutné podávat hlášení o dodávkách, zpracování průmyslového cukru a doložení dokladů prokazující vývoz cukru do třetích zemí z hospodářského roku 2016/2017,“ říká tisková mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková.

Státní zemědělský intervenční fond může nadále provádět u výrobce cukru, bioethanolu nebo isoglukózy kontroly a udělovat sankce za neplnění podmínek stanovených legislativou EU. Hlášení, která se týkají hospodářského roku 2016/17 a předchozích let, musí být podána podle předpisů platných pro tyto roky. 

I po 1. říjnu budou mít výrobci cukru, bioethanolu a isoglukózy povinnost podávat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu informace o cenách, produkci a sklizni, a to z důvodu sledovaní situace na trhu.

Evropská komise bude údaje z jednotlivých států vyhodnocovat, a pokud by došlo k narušení situace na trhu s cukrem, může přijmout opatření.

Stále zůstává, že u dovozu cukru je snížené dovozní clo přiznáváno při preferenčním dovozu na základě důkazu o původu. Platí vybrané dovozní kvóty i povinnost předkládání dovozních licencí.

Cukr se na našem území začal vyrábět před 230 lety v Praze na Zbraslavi. Zhruba od šedesátých let 19. století je Česká republika v odvětví cukru trvale přebytkovým regionem, vyrábí více cukru (zhruba 550 tisíc tun ručně), než spotřebovává (zhruba 350 tisíc tun ročně).