Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů za jedno čtvrtletí byl nejnižší od prvního čtvrtletí roku 2014 a počet bankrotů obchodních společností dokonce nejnižší za 8 let.

Podobně nízké byly i počty podaných návrhů na bankrot. Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo podáno 2023 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, o 375 méně než v předešlém čtvrtletí. Zároveň bylo podáno 278 návrhů na bankrot obchodních společností. To je o 29 méně než v předešlém čtvrtletí a zároveň nejméně od roku 2008.

Menší počet bankrotů je dán dobrým stavem české ekonomiky

"Vývoj firemních bankrotů je již delší dobu ovlivněn především dobrou situací české ekonomiky, nízkou mírou nezaměstnanosti, posilováním vývozu a nízkými úrokovými sazbami. Vzhledem k nízkým počtům bankrotů vyhlášených během posledního roku lze očekávat, že celkový počet bankrotů obchodních společností bude letos nejnižší od roku 2008," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Počet bankrotů obchodních společností v posledních 12 měsících se meziročně snížil ve všech krajích s výjimkou Jihomoravského. V něm zbankrotovalo 133 společností, o pětinu více než v předešlém období. Naopak ve Zlínském kraji se počet bankrotů snížil téměř o 43 %t, v Jihočeském kraji o 39 % a Plzeňském kraji o 35 %.

U bankrotů fyzických osob podnikatelů zaznamenal největší meziroční pokles Královéhradecký kraj, ve kterém se jejich počet snížil o 29 %. Pardubický kraj zaznamenal pokles o 24 procent a kraje Ústecký a Středočeský o 17 %. V žádném kraji se přitom jejich počet nezvýšil.