Ohroženo ztrátou bydlení je v ČR asi 1,27 milionu lidí. Problém také bude s dostupností azylového bydlení. Podle autorů zprávy je potřeba zlepšit možnosti oddlužování, zařídit dostupné bydlení a upravit systém dávek a mezd.

„Česká republika je v Evropské unii unikátní tím, že má obrovské množství lidí žijících těsně nad hranicí chudoby. Podle odhadů jsou to až dva miliony lidí,“ řekl předseda EAPN ČR Karel Schwarz.

Další milion lidí žije podle něj pod touto hranicí.

Samoživitelé v problémech. Pod hranicí chudoby žije skoro polovina rodičů, z drtivé většiny jde o ženy.
Samoživitelé v Česku: Pod hranicí chudoby žije skoro polovina rodičů

Podle zprávy jsou chudobou nejčastěji zatížené matky samoživitelky a senioři. U seniorů se podle dat PAQ Research meziročně situace zlepšila.

„Před rokem bylo až 27 procent domácností seniorů v příjmové chudobě, dnes je to díky valorizacím asi osm procent,“ řekl analytik pro sociální záležitosti Charity ČR Jiří Vraspír.

Situace se podle něj v posledním roce zhoršila zejména pro rodiny s nízkými příjmy. Třetina domácností se po zaplacení všech nákladů octne na nule či pod ní. Oproti datům před několika lety je to zhoršení o více než deset procentních bodů. Podle dat se nachází v Česku 13 procent domácností v příjmové chudobě. Podle zprávy za tím stojí i zdražování a inflace, mezi lednem 2020 a březnem 2023 vzrostly ceny kumulativně o 33 procent.

Rodiny zatížené exekucemi

V Česku se chudoba dědí mezigeneračně, uvedl Vraspír. Děti z rodin zatížených exekucemi mají výrazně horší šance získat vyšší vzdělání. „Jedno nedokončení střední školy přitom stojí stát na dávkách a ušlých odvodech zhruba dva až tři miliony korun,“ dodal.

Podle koordinátorky sociálních aktivit Charity ČR Ivy Kuchyňkové je nutné zlepšit situaci v několika hlavních oblastech. Jde například o dostupné důstojné bydlení, nastavení mezd a dávek tak, aby byly motivační, či dostupnost sociální práce. Sociální systém dávek by podle ní měl motivovat lidi k práci.

Vzít si půjčku? Pokaždé tím lidé vstupují do rizika
České domácnosti mají čím dál hlouběji do kapsy. Stát chystá další pomoc

Data ve zprávě ukazují, že ztráta bydlení hrozí asi 1,27 milionu lidí, také je 154 tisíc lidí v bytové nouzi, přičemž asi 40 procent tvoří děti. Zhruba pětina jsou dospělí v rodinách, asi desetina samoživitelé a téměř šest procent senioři.

Kuchyňková uvedla, že je problém také s azylovým bydlením. „Kapacity v azylových domech jsou plné, jsou tam čekací doby 14 dní až měsíc podle lokality,“ uvedla Kuchyňková.

Chudoba je podle zástupců EAPN ČR definována několika způsoby. Spadá do ní člověk, který není svými příjmy schopný uhradit základní životní potřeby, jako je bydlení, hygiena, léky či věci pro děti. Také pokud člověk nemá na jednorázový výdaj ve výši 10 tisíc korun či nemá našetřené tři platy.