Policie ČR vyšetřovala v první polovině letošního roku téměř padesát tisíc dopravních nehod, tedy o 0,2 procenta více než za stejné období loňského roku. O život při nich přišlo 233 osob, což je o 10 více než vloni. Zvýšil se i počet lehce zraněných účastníků nehod, kterých letos bylo 11553. Pozitivní tak je pouze pokles těžce zraněných, kterých bylo za první pololetí 1047, o 69 méně než vloni.

Na českých silnicích umírali nejčastěji, v téměř polovině případů, pasažéři osobních automobilů, přičemž ve výrazné většině jde o jejich řidiče, pouze jednu pětinu tvoří spolujezdci. Mezi oběťmi dopravních nehod bylo do konce června letošního roku také devět dětí.

Významný nárůst obětí přitom zaznamenala věková skupina osob starších 65 let. Seniorů letos na silnicích zahynulo 59, což je o dvanáct více než vloni a nejvíce za posledních deset let. Podle statistiky byla každá čtvrtá oběť dopravní nehody senior.

„Podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod neustále narůstá. V roce 2008 byl patnáctiprocentní, v roce 2013 dvacetiprocentní, v roce 2017 však už čtyřiadvacetiprocentní a za prvních šest měsíců letošního roku již dosáhl jedné čtvrtiny. Do budoucna se dá očekávat, že podíl osob seniorského věku na celkovém počtu obětí nehod bude i nadále narůstat. Umírají nejen senioři řidiči, ale i spolujezdci, cyklisté či chodci. Je tedy nejvyšší čas začít se věnovat problematice bezpečné účasti starších osob v silničním provozu, a to skutečně komplexně,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Největší podíl zavinění tragických nehod mají na svědomí řidiči osobních automobilů, téměř 65 procent. Zajímavostí je 6 obětí, které zahynuly vinou cyklistů. Jednu smrtelnou nehodu v první polovně loňského roku zavinila divoká lesní zvěř.

„Od 8726 nehod jejich viníci ujeli, tedy od každé šesté. Těchto případů bylo oproti loňsku o 117 více. Bohužel se však nejednou jednalo o nehody s následky na zdraví a životech. Konkrétně pak bez pomoci zůstalo šestnáct zraněných těžce a 278 lehce. Zatímco v roce 2017 při těchto událostech nepřišel nikdo o život, letos to bylo již 7 osob. Čili tři procenta lidí zemřela při nehodách, od kterých viníci ujeli,“ říká Budský.

Alkohol byl na vině ve 2119 případech, přičemž vloni to bylo o 199 méně. Dalších 136 nehod zavinili řidiči pod vlivem drog, nebo kombinace drog a alkoholu. Při nehodách zaviněných pod vlivem omamných a návykových látek zahynulo 16 osob.

Počet obětí se zvýšil v celkem sedmi krajích, přičemž největší procentuální nárůst zaznamenala Praha. Na silnicích tu zahynulo o sto procent více osob než o rok dříve. V absolutních číslech zaznamenal největší počet mrtvých Středočeský kraj (47), kde došlo také k největšímu nárůstu v počtu mrtvých - o 18 případů.