Počet pracovních úrazů v Česku stoupá. V říjnu jich zaměstnavatelé nahlásili 3906, což je o 514 více než v září a nárůst o 816 proti srpnu letošního roku. Smrtelných úrazů naopak v říjnu ubylo na 12. Informovala o tom Ivana Foltisová ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP).

„Co se týče pracovních úrazů s následkem smrti, zde se naopak projevila sestupná tendence,“ konstatovala Foltisová. V září se jich stalo 14 a v srpnu 16.

Hospitalizaci delší než pět dnů si v říjnu vyžádalo 148 pracovních úrazů, to je o 12 úrazů více než v srpnu a o 24 úrazů více než v září. Celkem 97 zaměstnanců, kteří letos v říjnu utrpěli pracovní úraz, byli cizí státní příslušníci. Z nich jednoho cizince postihl smrtelný pracovní úraz a léčba u sedmi trvala či bude trvat déle než pět dnů.

Letos 115 smrtelných úrazů

Letos se tak zatím stalo 115 smrtelných a 1278 vážných pracovních úrazů s minimálně pětidenní hospitalizací. Celkem dosud zaměstnavatelé nahlásili přes 34.000 úrazů.

Inspektoři SÚIP uskutečnili v říjnu 2565 kontrol u zaměstnavatelů. Za porušení právních předpisů uložili 254 pokut v celkové výši 5,52 milionu korun. Z toho 114 pokut za téměř 2,95 milionu Kč bylo za porušení právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za nedodržování pracovněprávních předpisů udělili 140 pokut za více než 2,57 milionu korun.