"Povinnost vypravit příbuznému důstojný pohřeb a zajistit mu hrobové místo na pohřebišti není sice právně vymahatelná, přesto se jedná o právní závazek nanejvýš důležitý. A ne každý odchází z tohoto světa obklopen nejbližšími. Vzrůstá počet lidí osamělých, nebo těch, jejichž rodiny z různých důvodů nezajistí, nebo ani nemohou zajistit důstojný pohřeb a hrob," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Průměrné náklady na jeden sociální pohřeb loni dosáhly 6651 korun, od roku 2007 se zvýšily o necelých deset procent. Za první pololetí letošního roku vyřídilo MMR zhruba 750 sociálních pohřbů za 4,7 milionu korun.

Minulý týden schválila vláda návrh novely zákona o pohřebnictví, který se zabývá i otázkou sociálních pohřbů. "Zákon samozřejmě nevyřeší etickou stránku věci, tedy zda příbuzní pohřeb vypraví, či nikoli. Může však řešit důstojné zacházení s lidskými ostatky a pietní pohřbívání. Nebo se zabývat spravedlivou úhradou nákladů na pohřeb a hrobové místo," doplnila Šlechtová.

Návrh předpokládá, že sociální pohřby budou zajišťovat obce nově v tzv. přenesené působnosti jménem státu, který bude odpovědný za slušné pohřbení a hrobové místo každého občana. Obec, zajišťující pohřeb místo pozůstalých, přihlásí svoji pohledávku (náklady na pohřbení a opatření hrobového místa) do pozůstalosti. Dědicové budou povinni nahradit státu tyto útraty v plné výši. Pokud bylo řízení o pozůstalosti zastaveno, nebo k němu nebyla dána pravomoc českých soudů, uplatní obec náhradu nákladů u MMR.

"V roce 2008 bylo zrušeno plošné vyplácení pohřebného. Pokud by se na tento účel opět ve státním rozpočtu našlo asi 500 milionů korun ročně, možná by byli pozůstalí motivováni vypravit pohřeb více, než je tomu dnes," dodala Šlechtová.

V České republice se loni nacházelo zhruba 5800 pohřebišť, z toho asi 5500 veřejných a 300 neveřejných, zejména židovských. Na každém z veřejných pohřebišť je v průměru 2200 hrobových míst, celkem se tedy na hřbitovech v ČR nachází asi 12,1 milionu pronajatých nebo opuštěných hrobových míst. V Česku je celkem 27 krematorií, z toho tři soukromá (v Táboře, Šumperku a Židlochovicích u Brna). V roce 2015 bylo na živnostenských úřadech zaregistrováno 606 pohřebních služeb v 1534 provozovnách.