Počítačovou stanici Centre for Young Learners od firmy IBM dostaly v tomto jihočeském městě dvě mateřinky.

Důraz se klade na software

„Děti samozřejmě práci s počítačem milují. Ale my bychom ji nepodporovali, pokud by přímo nerozvíjela pozitivní návyky a nerozšiřovala jejich obzory,“ řekla Deníku ředitelka MŠ Bratrská Hana Švarcová. IBM letos vybavila 52 počítačovými jednotkami 27 školek a důraz klade hlavně na kvalitu softwaru. V předchozích dvou vlnách instalovala 263 těchto pracovišť ve 129 mateřských školách.

„Program chce předškoláky naučit zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporovat jejich počítačovou gramotnost,“ zdůrazňuje generální ředitel společnosti IBM Česká republika Aleš Bartůněk. Školky tuto iniciativu vítají. I ve výroční zprávě České školní inspekce za loňský rok se totiž píše, že širší využití počítačové techniky v mateřských školách omezují jejich finanční možnosti.

„Podpora vzdělávání, a to nejen té nejmladší generace, je jednou z hlavních priorit IBM. Jsem proto rád, že se nám touto dlouhodobou iniciativou daří pěstovat již u nejmenších dětí logické myšlení a opravdový zájem o exaktní vědy,“ říká Bartůněk.

Také Hana Švarcová si pochvaluje, jak dobře sestavené programy nenásilně pomáhají dětem rozeznávat světadíly, poměry velikostí, rozvíjet prostorovou představivost nebo dokonce napravovat řečové vady.

Výzkumy ve světě

Mezinárodní výzkumy ukázaly, že po instalaci daných počítačových pracovišť vzrostla u dětí motivace k výuce i tendence vytrvat při řešení problémů delší dobu než při použití jiných médií. Program KidSmart běží již od roku 1999 v 57 zemích po celém světě. Je k dispozici v devíti jazycích včetně češtiny a využívá jej více než 2,5 milionu dětí.