„Potřeba vytvoření uceleného manuálu pro projektování vysokorychlostních tratí ve velmi krátké době vyplývá ze strategie SŽDC, kterou jsme přijali v loňském roce. Jedním z cílů je zahájit výstavbu prvního úseku vysokorychlostní tratě do roku 2025. Splnění termínu vyžaduje alespoň částečné převzetí know-how správce infrastruktury, který má s výstavbou a provozem VRT zkušenosti,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Manažer francouzské drážní infrastruktury SNCF byl vybrán na základě výstupů Technicko-provozní studie VRT. Podle SŽDC je typologie jeho tratí velmi podobná typologii připravovaných pilotních úseků v ČR. Jde o tratě pro osobní dopravu s maximální rychlostí nad 250 km/h.

SNCF provozuje vysokorychlostní tratě více než 30 let, rychlostní maximum na francouzské železnici je 320 km/h. „Pro SŽDC by sice bylo možné vyvinout vlastní standardy na předmětnou problematiku, ale bylo by to časově náročné a nebylo by možné využit dlouhodobé praktické zkušeností z Francie, která byla průkopníkem v budování VRT v Evropě,“ píše SŽDC v prohlášení.

Dodává, že vhodnost výběru byla konzultována a potvrzena profesorem Andrew McNaughtonem, který je předsedou výboru pro meziměstskou a vysokorychlostních dopravu Mezinárodní železniční unie UIC a strategickým poradcem SŽDC pro VRT.