Součástí dohody jsou také výhodnější podmínky pro samovýrobce energie a navýšení podílu obnovitelných zdrojů v dopravě na 14 procent, které by mělo vést k vyšší podpoře elektromobility. Evropská unie se dále shodla na postupném útlumu využití palmového oleje v dopravě a podpoře biopaliv druhé generace.

„Ceny obnovitelných technologií v posledních letech dramaticky klesají,“ zdůvodnil programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák, proč je výsledný cíl vyšší, než se původně očekávalo. Členské státy nyní mají dva roky na implementaci směrnic do národních řádů.

Česká vláda by zároveň měla přepracovat rychle zastarávající státní energetickou koncepci. Vloni přitom kabinet po hlasité kritice představitelů průmyslu smetl ze stolu návrh tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který nařizoval snížit emise oxidu uhličitého do roku 2050 o čtyři pětiny.

Komise, Parlament a členské státy se současně dohodly, že v roce 2023 může být cíl prověřen a případně aktualizován. „Původní návrh vycházel ze zastaralých dat a nebyl v souladu se závazky Pařížské klimatické dohody,“ dodal k hlasování analytik Aliance pro energetickou soběstačnost Tomáš Charouz.

Občané EU by podle nových pravidel měli mít možnost sami vyrábět, skladovat a spotřebovávat a prodávat elektřinu do sítě bez nepřiměřených požadavků či poplatků ze strany vykupujících. Samospotřebiteli se nově mohou stát i občané žijící v bytových jednotkách či jiných typech uzavřené distribuční soustavy. Navíc se budou moci sdružovat do takzvaných energetických komunit.