Pro celou Evropskou unii platí k roku 2020 cíl dosáhnout toho, aby ze spotřebované energie byla pětina původem z obnovitelných zdrojů. Je to jeden ze základních ukazatelů takzvané strategie Evropa 2020. Jejími dalšími cíli v klimatické oblasti je snížení podílu skleníkových plynů proti roku 1990 o 20 procent a zvýšení energetické účinnosti také o 20 procent.

Národní cíle pro jednotlivé země se přitom liší, stanoveny byly s ohledem rozdílné "startovní podmínky" členských zemí, jejich připravenost a energetické i hospodářské možnosti. Například český cíl je 13 procent, v roce 2013 tedy zemi chybělo k jeho splnění jen 0,6 procenta.

EU loni potvrdila také své závazky až k roku 2030. V nich už národní cíle pro energii z obnovitelných zdrojů nejsou. Závazek 27 procent je platný pro EU jako celek, země si své národní závazky mohou určit samostatně.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů v evropské spotřebě setrvale roste. V roce 2004, kdy byly údaje k dispozici poprvé, se zvýšil v celé EU z 8,3 procenta na oněch 15 procent v roce 2013. U Česka k roku 2004 uvádí Eurostat hodnotu 5,9 procenta. Od roku 2004 podíl zelené energie vzrostl výrazně ve všech členských zemích, 13 z nich jej za desetiletí nejméně zdvojnásobilo.

Po Švédsku, které v unii v této věci vede, následuje Lotyšsko s 37,1 procenta, Finsko s 36,8 procenta a Rakousko s 32,6 procenta takto vyrobené energie. Lídrem na kontinentu je ale podle Eurostatu Norsko s 65,5 procenta energie z obnovitelných zdrojů.

Na opačném konci tabulky je Lucembursko (3,6 procenta), Malta (3,8 pct.), Nizozemsko (4,5 pct.) a také Británie (5,1 pct). Britové byli v roce 2013 spolu s Nizozemci, Francouzi a Iry také nejdále od dosažení svých národních cílů.