Rychlejší dojezd do cíle i pohodlnější zázemí na jednotlivých nádražích. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje v příštích pěti letech rozsáhlé stavební úpravy na trati Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří. Povedou ke zrychlení jízdy na některých úsecích.

PRÁCE ZAČNOU UŽ LETOS

Vlaky zvýší nejprve rychlost ze 120 kilometrů za hodinu na 135, později dokonce až na 160 kilometrů. Ke zrychlení jízdy nedojde na celém úseku trati, které se přezdívá Podkrušnohorská magistrála, ale jen na jejích jednotlivých částech.

„Souvislému zavedení rychlosti brání stávající vedení koleje a typologie stanic, musela by se vybudovat trať nová,“ vysvětluje mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

První souvislý úsek, kde se rychlost zvýší, povede z Ústí nad Labem - západu až do Krupky - Bohosudova. Práce začnou už letos, odstartuje je úprava kolejiště a trakčního vedení ve stanice Ústí nad Labem - západ.

VELKÁ MODERNIZACE V BOHOSUDOVĚ 

Do Bohosudova se dělníci přesunou napřesrok. SŽDC tam plánuje rekonstrukci celého nádraží. Kromě železniční infrastruktury přibyde třeba bezbariérový přístup na nástupiště a zmizet by měl dokonce i železniční přejezd. Ze zadání veřejné zakázky vyplývá, že stavba by měla stát 42 milionů korun.

V dalších letech budou současně probíhat práce na trati mezi Oldřichovem a Bílinou, naplánována je přestavba nádraží v Řetenicích a k velkým stavebním úpravám by mělo dojít v úseku Kyjice – Chomutov.

Samotné nádraží v Chomutově projde rekonstrukcí také, SŽDC si letos nechá zpracovat projekt. Železničáři ale nepotvrdili, že by se mělo celé nádraží přestěhovat, tak jak s tím v budoucnu počítá územní plán města.

ZATÍM BUDOU STAČIT STARÉ SOUPRAVY

Hotovo má být ve všech úsecích do roku 2022. Spolu se zrychlením se nabízí otázka, zda nynější vlaky dokáží takové rychlosti vůbec dosáhnout a nebude třeba koupit nové soupravy.

Podle vyjádření Českých drah budou zatím stačit ty staré. „V dálkové dopravě, tedy na rychlíkových spojích linky Praha - Ústí - Cheb už zařazujeme vozy, které rychlostí 160 kilometrů za hodinu mohou jet,“ říká mluvčí Radka Pistoriusová.

„V regionální dopravě jezdí starých vozů už jen dvanáct procent, zbytek je nový nebo rekonstruovaný. Až do Kadaně jezdí nové RegioPantery, které požadované rychlosti dosáhnou,“ potvrzuje Pistoriusová.

Krušnohorská magistrála prošla výraznější úpravou před dvěma lety. Doba jízdy mezi úsekem Ústí nad Labem – Chomutov se zkrátila o několik minut. O kolik to bude tentokrát se zatím ještě neví, podle vyjádření mluvčího Pavla Tesaře to nebude víc než deset minut.